Erakonna juhatuse liige, fraktsiooni liige

Jüri Adams

Uudistes

Jüri Adams
20.02.2018
Riigikogu nn kartellierakonnad otsustasid täna menetlusest tagasi lükata Jüri Adamsi, Andres Herkeli, Artur Talviku, Krista Aru ning Monika Haukanõmme algatatud seaduseelnõu, millega sooviti kehtestada raamid Riigikogu valimisringkondade suurusele ja neis jagatavale mandaatide arvule. Peamine...
13.12.2017
Veebiväljaande Delfi ajakirjanike analüüs näitas, et Vabaerakonna liikmed on riigikogus kõige aktiivsemad. Kohe selle kokkuvõtte järel jõudis meieni viimane toetusküsitlus, mis kinnitab, et parlamenditöö aktiivsuse ja reitingu vahel puudub seos. Meie reiting on juba mitmendat kuud riigikogu...
Jüri Adams
05.12.2017
Eelis võib tekkida suurtel erakondadel. Kui ringkonnad suuremaks teha, võidavad sellest pigem tallinlased. Side valija ja saadiku vahel ähvardab nõrgenda. Kõik sõltub eelkõige piirkonna elanike arvust. Põlva, Valga ja Võru maakonda hõlmavast Riigikogu valimiste 11. ringkonnast peaks edaspidi...
10.11.2017
Täna ja homme toimub Põltsamaal Vabaerakonna kümnes Esinduskogu, kus tehakse kokkuvõte kohalike omavalitsuste valimistest, kinnitatakse erakonna ettepanekud Eesti majanduse elavdamiseks ning vabaühenduste tegevuse toetamiseks. „Vabaerakonna Esinduskogu saab kokku vastavalt vajadusele, kuid...
09.11.2017
Peagi 70. juubelisünnipäeva tähistav veteranpoliitik Jüri Adams leiab, et Eesti riik peaks tunnistama – suur osa inimesi elab mitmes kohas. “Sõnadel “maaelanik” ja “linnaelanik” ei ole ammu tegelikku sisu,” ütleb Adams. Intervjueeris Argo Ideon Teie isa oli tuntud luuletaja Valmar Adams. Kas teie...
Jüri Adams
23.10.2017
Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis hiljuti riigikogu esimehele Eiki Nestorile kirja, mille sisuks olid mitmesugused ettepanekud, kuidas muuta presidendi valimise viisi. Peale nende teeb ta ettepaneku kehtestada põhiseaduses presidendi kohta veel kaks normi: ametiajaks senise viie aasta asemel...
Jüri Adams
11.10.2017
Mille poolest erineb praegune valimiskampaania eelmisest, 2013. aasta omast? Reklaamile kuluvat raha purskab nagu laavat tegutseva vulkaani suust. On üsna tõenäoline, et see on Eesti seni kõige aegade kulukaim valimiskampaania. 2013. aasta valimiste kohta deklareerisid erakonnad rahastamise...
30.07.2017
Venemaal pole kunagi olnud ajaloos olukorda, nagu on enamikul Lääne-Euroopa riikidest, kus öeldakse, et «näe, seal piiri taga elavad meie igavesed sõbrad». Momendil on naabritest lemmikvaenlaseks Ukraina, kirjutab Sirbis põhiseaduse üks autoreid, riigikogu liige Jüri Adams (Vabaerakond). Praeguseks...
11.04.2017
Laupäeval 08. aprillil toimus Tartus konverents "Valimisliitudega valimistele". Ettekanne Eesti Vabariigi Põhiseaduse kaasautor Jüri Adamsilt.
11.04.2017
Riigikogu täiskogu istungil on täna Vabaerakonna algatatud kohaliku demokraatia toetamise seaduse arutelu. Selle seaduse eesmärk on vähendada erakondadele riigieelarvest antavat raha ning jagada see kohalikel valimistel volikogudesse kohti saavatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele. Eelnõu...
04.04.2017
Veteranpoliitik Siim Kallas on väitnud, et praegusel kujul pole meil presidenti vaja. Veel kategoorilisemalt on öelnud teine reformierakondlane, veteran-riigikogulane Igor Gräzin: Eestile pole riigipead üldse vaja. Sama sisuga avaldusi on teinud ka suur hulk teisi inimesi, kellele ei meeldinud,...
15.03.2017
Riigikogu lükkas tagasi eelnõu, millega sooviti anda valitsusele paindlikumad võimalused arvestada haldusreformi käigus omavalitsuste liitmisel kohaliku spetsiifika ja vajadustega. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) seletuskirjas seisab,...
07.03.2017
Andres Herkel andis üle Vabaerakonna saadikute arupärimise riigihalduseministrile haldusreformi kohta Viljandimaal, kus lisaks Viljandi linnale ja Viljandi vallale on edaspidi Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald. Uute omavalitsuste moodustamise ja neile nime andmise puhul on jäetud arvestamata...
23.02.2017
Riigikogu enamus hääletas menetlusest välja Vabaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, millega sooviti sätestada Vabariigi Valitsuse seaduses kriteeriumid, millele ametisse nimetatav minister peab vastama. „Eelnõu ajendas juhtum, kui Vabariigi President kinnitas peaministri ettepanekul...
14.02.2017
Riigikogu ei võtnud kuulda Vabaerakonna ettepanekut seada uutele probleemkomisjonidele lõpptähtaeg Vabaerakonna fraktsioon esitas nii rahvastikukriisi lahendamise kui ka riigireformi arengusuundade väljatöötamise eelnõule muudatusettepaneku seada komisjoni töö lõpptähtajaks 1. oktoobri 2018...
09.02.2017
Vabaerakond algatas Riigikogus kohaliku demokraatia toetamise seaduse, eesmärgiga vähendada erakondadele riigieelarvest antavat raha ning jagada see kohalikel valimistel volikogudesse kohti saavatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele. Eelnõu autori Jüri Adamsi sõnul tähendab see poliitika...
07.02.2017
Vabaerakonna saadikud Andres Herkel, Monika Haukanõmm, Külliki Kübarsepp, Ain Lutsepp, Krista Aru, Artur Talvik ja Jüri Adams esitasid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile arupärimise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kohta. Arupärijate meelest on sihtasutus ellu kutsutud väga hea eesmärgi -...
31.01.2017
Tartu rahulepingut, milles Venemaa tunnustas "ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal olnud maksvad Eesti rahva ja maa kohta …“, peetakse õigusega Eesti diplomaatia suurimaks saavutuseks ning seda...
30.01.2017
Vabaerakonna Esinduskogu arutas otsedemokraatia küsimust. Erakond usub Eesti kodanike arukusse ning vastutustundlikkusse rahvahääletustel otsustades ning seega toetab otsedemokraatia põhimõtet. „Meie kehtiva põhiseaduse rahvahääletuse sõnastus praegu pigem takistab kui soodustab referendumite...
26.01.2017
Kõrgemad riigiametnikud, aga eriti president ei ole kunagi päris vabad otsustama omaenda maitse järgi, et nad lähevad vaid niisugustesse kohtadesse, mis neile meeldivad ja ei kohtu inimestega, kes ei ole neile mingil põhjusel meelepärased, kommenteerib üks Põhiseaduse Assamblee liikmeid ja praegune...