Krista Aru

Uudistes

23.01.2018
Vabaerakonna fraktsioon andis täna riigihalduse minister Jaak Aabile üle arupärimise erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise eelnõu kohta. Saadikud on seisukohal, et erastamisest laekuvat raha peaks kasutama omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste, seal hulgas ka...
13.12.2017
Veebiväljaande Delfi ajakirjanike analüüs näitas, et Vabaerakonna liikmed on riigikogus kõige aktiivsemad. Kohe selle kokkuvõtte järel jõudis meieni viimane toetusküsitlus, mis kinnitab, et parlamenditöö aktiivsuse ja reitingu vahel puudub seos. Meie reiting on juba mitmendat kuud riigikogu...
24.11.2017
Oktoobri alguses Tartus toimunud Eesti lasteaednike liidu alushariduse konverentsil „Tarkus tuleb tasapisi III” esines ettekandega ajakirjandusajaloolane Krista Aru , kes kõneles lasteaiamõtte tekkimisest üle-eelmise sajandi lõpus, lasteaia kohast Eesti kultuuriloos ning ajakirjanduse osast...
12.10.2017
Praegune valitsus lubas oma tegevuskavas koostada möödunud aprilliks Ida-Virumaale senistest märksa konkreetsema ja sisulisema riiklikku programmi. Tegevustega, mis arendavad maakonnas nii majandus- kui ka kultuurielu ja muudavad elukeskkonna paremaks. Neljapäeval arutab Riigikogu keskerakonna...
21.09.2017
Rahvusülikooli venia legendi tuleb pidada eesti keeles. Nii peab see olema. On piinlik ja kahju, et seaduslikul alusel rahvusülikoolina töötav Tartu Ülikool nii ei arva. Küsimus sellest, kas selle venia legendi puhul on tegemist Eesti mõtteloo professuuri või Euroopa mõtteloo professuuriga, on siin...
08.06.2017
Vabaerakonna saadik Krista Aru küsis Riigikogu infotunnis peaministrilt, miks valitsus on andnud katteta lubadusi 422 eurose doktoranditoetus kahekordistamise kohta aastast 2018. Krista Aru meenutas, et 2015. aastast on doktoriõppe toetus olnud 422 eurot kuus. Doktorandiõpingud nõuavad täielikku...
03.05.2017
Riigikogus kukkus täna läbi riigihangete seaduse eelnõu, mis ei saanud koalitsioonilt vajalikku 51 häält kokku. Nüüd käib IRL-s, Keskerakonnas ja SDE-s kõva tagantjäreletarkus, kes kus oli. Ilmne märk murenemisest? Lugege Krista Aru kõne vahetult enne riigihangete seaduse eelnõu hääletust: Aitäh,...
04.04.2017
Täna 04.04.2017 Riigikogus teisel lugemisel olnud Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus on sammuke õiges suunas, ütles Riigikogu kultuurikomisjoni liige Krista Aru. „Ent sellega riik vaid näitab üles huvi ja paotab valdkonna ust, kuid põhiosas jääb ikkagi nii...
20.03.2017
Vabaerakonna saadikud ei ole rahul riigihalduse ministri vastustega Alutaguse suurvalla moodustamise kohta ja ajendatuna kohtumistest kogukondadega Ida-Virumaal esitasid sellesisulise arupärimise peaministrile. Tulevase Alutaguse valla koostöö ja majandusliku edu heaks kaks aastat tööd teinud...
16.03.2017
Vabaerakonna saadikud Riigikogus Krista Aru ja Andres Herkel, erakonna tegevjuht Märt Meesak ja maaelutoimkonna esimees Kaul Nurm kohtuvad täna ja homme Ida-Virumaal omavalitsuste ja kogukonnaühenduste juhtidega, räägitakse valdade sundliitmisega kaasnevast, maavalitsuse ja maakonna tulevikust...
15.03.2017
Eilsel emakeelepäeval avaldas mitu poliitikut avalikult arvamust eesti keele kohta, vaadates asju mitmest vaatenurgast. Riigikogu Vabaerakonna liikmed esitasid haridus- ja teadusministrile arupärimise eesti keele arengukava elluviimise vahearuandes valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta...
14.03.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid täna haridus- ja teadusministrile arupärimise „Eesti keele arengukava 2011 – 2017“ elluviimise vahearuandes 2015. aastal valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta. „Uurime kaugel on keele kui elava organismi igapäevase ja pideva hoolitsemise kohta tehtud 11...
07.03.2017
Andres Herkel andis üle Vabaerakonna saadikute arupärimise riigihalduseministrile haldusreformi kohta Viljandimaal, kus lisaks Viljandi linnale ja Viljandi vallale on edaspidi Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald. Uute omavalitsuste moodustamise ja neile nime andmise puhul on jäetud arvestamata...
19.02.2017
Vabaerakonna saadikud on esitanud peaministrile arupärimisi haldusreformiga seotud totruste kohta ja esmaspäeval on peaminister vastamas Vastseliina ja Järvamaa näidete kohta, samuti kunagise Võnnu kihelkonna piires tekkiva valla nimesegaduse kohta. Vabaerakonna saadikud on esitanud rea arupärimisi...
07.02.2017
Vabaerakonna saadikud Andres Herkel, Monika Haukanõmm, Külliki Kübarsepp, Ain Lutsepp, Krista Aru, Artur Talvik ja Jüri Adams esitasid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile arupärimise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kohta. Arupärijate meelest on sihtasutus ellu kutsutud väga hea eesmärgi -...
01.02.2017
Vabaerakond arutas Esinduskogul 28. jaanuaril eesti keele rolli ja võimaluste üle ja tegi Vabariigi valitsusele ettepanekud eesti keele õppe parandamiseks. Erakonna kultuuritoimkonna juhi Elo Lutsepa sõnul on eesti keel jäänud oma kodus unarusse, hoolitseme oma emakeele eest vähe ja pealiskaudselt...
18.01.2017
Vabaerakonna saadikud küsisid täna peaministrile esitatud arupärimises, miks ei ole Eestis haldusreformi läbi viies seatud teadlikult üheks eesmärgiks säilitada võimalusel ajalugu, sotsiaalset mälu ning paikkondlikku ühtekuuluvust kandvaid kohanimesid, sest tugev kohanimede traditsioon on üks meie...
11.01.2017
Linnavalitsuse teatel esitati Rein Kirsipuu pikaajalise silmapaistva sporditegevuse eest Eesti Vabariigi spordi elutööpreemia kandidaadiks, dirigent Alo Ritsing koorimuusika edendamise eest kultuuri elutööpreemia kandidaadiks ning Krista Aru Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ja ekspositsiooni...