IRL-i minister ajas käpardlikult asju: maksumaksja raha häbitu raiskamise eest ei vastuta

Uudised20.03.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liikmed, riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm ja korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Andres Herkel esitasid sotsiaalkaitseminister Kaia Ivale (IRL) uue kirjaliku küsimuse SKAIS2 infosüsteemi ettevalmistamise ja arendamise kohta. Saadikud soovivad selgust, kes projekti edasise käigu üle otsustab ja kes vastutab.

„Kui käpardliku juhtimise ja oskamatuse tõttu läheb uus infosüsteem seitsme miljoni asemel 20 miljonit maksma ja valmib viis aastat hiljem, ei saa toimuvasse suhtuda stiilis “tegijal ikka juhtub,” ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm. Ta lisas, et puuetega laste toetuste tõstmiseks pole kümne aasta jooksul tahtmist ning vahendeid jagunud, eluliselt vajalike abivahendite eraldamiseks puudub raha, omaste hooldajad peavad hakkama saama ilma abita – seda loetelu saab jätkata pikalt,“ väljendas Monika Haukanõmm nördimust, lisades, et maksumaksja raha häbitu raiskamise eest aga ei vastuta keegi. „Küsimus omaette on see, mis on SKAIS2 projekti lõplik kulu riigile, kui selgub, et Euroopa Liit võib küsida osa raha tagasi,“ lisas Haukanõmm.

Vabaerakonna saadik Andres Herkel lisas, et ehkki meie eelmisele küsimusele tuli pikk ja põhjalik vastus, ei saa me sellega päriselt rahul olla. Ta lisas, et esiteks häirib meid vastuses kajastuv hajuvus. „Küsisime infosüsteemi väljatöötamisega tegelenud töörühmade ja otsustuskogude koosseisude ning nende muutumise kohta. Tuleb välja, et nimedega on esitatud ainult ministrid ja kantslerid, kõik muud ametnikud esinevad vaid oma ametinimetuse järgi,“ ütles Herkel ja lisas, et meid ikkagi väga huvitab, kas otsuste tegemisel osalevad konkreetsed inimesed või on välja toodud lihtsalt ametinimetused. „Näeme nimede vältimises ühte tahku vastutuse peitmise mehhanismist. Kuidas saab see nii olla, et tehakse valed otsused, raha kulub miljonites, infosüsteemi sellisel kujul ei ole ja keegi ei vastuta?“ lisas Herkel.

„Teiseks tahame, et ministeerium avalikustaks siseauditi osakonna poolt eelmise aasta lõpus esitatud ettekande ministrile,“ ütles Herkel, lisas, et Vabaerakond tahab seda näha just sellepärast, et meile esitatud vastused ujuvad konkreetse vastutuse küsimusest libedalt mööda. „Praegu on meil alust eeldada, et ettekande sisu oli teravam ja seetõttu tuleb see avalikkusele kättesaadavaks teha.“

Lisaks tahavad riigikogu liikmed teada, kas ja mil määral on projekti algfaasis läbi viidud analüüsid kasutatavad; miks jätkati projekti senisel kujul ka siis, kui majandus- ja taristuminister Kristen Michal oli saatnud hoiatava sisuga märgukirja, üks osalev firma astus lepingust välja ning lõpuks- mis ajaks ja millise hinnaga infosüsteem SKAIS2 valmib.

Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise projekti (SKAIS2) eesmärgiks on Sotsiaalkindlustusameti riiklike pensionide, toetuste, hüvitiste ning erinevate teenuste (rehabilitatsiooni, erihoolekande, ohvriabi) pakkumise tööprotsesside optimeerimine, neid toetava uue infosüsteemi ehitamine ja uute avalike teenuste vahendite ja kanalite loomine.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.