Jüri Adams: rahal on valimiskampaanias alati oluline roll

Arvamus07.09.2018

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni liige Jüri Adams arutleb erakondade valimiskampaaniate rahastamise üle.

Üsna laiapõhjaline katse korrastada poliitilise tegevuse ja raha vahekorrad toimus 1990ndate aastate teisel poolel. Püüti saavutada kahte sihti. Esiteks sooviti takistada välismaise raha, eriti sellise, mille eesmärgid ei olnud kooskõlas Eesti rahvuslike huvidega, mõju. Teiseks kehtestati süsteem, et erakonnad oleksid kohustatud kõiki saadud annetusi näitama oma kodulehekülgedel. Mõlemad sihid jäid saavutamata.

Välismaist abi piisavalt tõestatult kindlaks teha on üsna võimatu. Eesti suuremad skandaalid olid seotud E. Savisaarega, kes „importis“ rahalist toetust Keskerakonnale Venemaalt. Aga palju raha on jaotatud ka Venemaa saatkonna jt. programmide kaudu (nendest asjadest on palju kirjutanud O. Samorodni).

Annetajate nimede kohustusliku avalikustamine nurjamises oli peamine roll Reformierakonnal, kes algatas JOKK skeemi – raha päritolu varjutati spetsiaalse ühingu taha. See oli ajastu, kus väga palju rikkamad peitsid oma raha off-shore pankadesse. Ja lõpuni ei saadud kunagi teada ka seda, kui palju varimajanduse raha – sularaha kujul –  tuleb Eesti poliitikasse. Selline paistis olevat Reformierakonna rahastamisskandaal, mis oli seotud Silver Meikari nimega.

Teine ajastu, mis kestab praeguseni, algas 2003 – 2004 ja oli seotud erakonna Res Publica tulekuga Eesti poliitikasse. Res Publica korraldas (põhiliselt Reformierakonna ja Keskerakonna Riigikogu saadikute toetusel) parlamenti kohti saanud erakondade suurrahastamise riigieelarvest. Annetuste kogumine, millega varasemalt kõik olid tegelenud, peaaegu lakkas. Valimiskampaaniaid hakati tegema reklaamide abil, eriti massimeedias. Ka laenurahaga või võlgu, mida maksti tagasi riigilt saadava toetusega.

Praegu oleme jõudnud aega, kus nn. vanad olijad korraldavad oma tagasivalimise maksumaksja rahakoti kulul. Uued tulijad aga peavad ise välja nuputama odavamaid kampaaniavõimalusi ja koguma annetusi. Ja massimeedia reklaamide asemel hakkab kulutuste peamiseks liigiks saama Facebooki postituste ostmine.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.