Jüri Saar: palju emotsioone ja vähe konstruktiivseid mõtteid

Arvamus03.09.2018

Kriminoloog ja õiguspsühholoog Jüri Saar pöördus Vabaerakonna liikmete poole, tuues välja, et on palju emotsioone aga vähe konstruktiivseid mõtteid.

Tere, kõigile!

Olen nüüd juba mõnda aega jälginud suhteliselt kõrvalt Vabaerakonnas toimuvat. Et ringkirjaga pöörduti ka minu poole, otsustasin omalt poolt toimuvat kommenteerida.

Näen palju emotsioone ja vähe, et mitte öelda olematul hulgal konstruktiivseid mõtteid. Ja samuti paistab välja palju õigusalast harimatust.

Umbes kümme aktiivset ja lärmakat erakonna liiget võtavad pidevalt erinevates foorumites sõna ühel ja samal teemal: „Maha esimees!“. Lisaks esitatakse nõue, et ta ei tohiks tagasiastumise korral uuesti kandideerida. Selline nõudmine on inetu ja ebaseaduslik.

Tuletan meelde, et alles sel kevadel toimusid põhikirja alusel korralised sisevalimised. Siis oli võimalus kõigil liikmetel nii kandidaatidena kui ka valijatena osaleda. Seal anti mandaat nii esimehele kui ka juhatusele. Mandaadist on võimalik vabatahtlikult loobuda, ilma et sellega kaasneks mingeid piiranguid edaspidise suhtes. Moraalselt muidugi on kaheldav, et esimehe tööst või juhatuse töös osalemisest loobunud isikud võiksid kohe uuesti neile positsioonidele kandideerida.

Ütleksin veelgi enam. Kõik need isikud, kes on praeguseks avalikult seadnud kahtluse alla üldkoosoleku otsuste pädevuse ja esinevad avalikult ultimaatumitega, on pannud ennast sundpositsiooni. See on tegelik mõtlemise koht kõigi erakonnaliikmete jaoks, ükskõik kas uus üldkoosolek korraldatakse või mitte.

Kõik sammud, mida võetakse ette meie erakonnas, peavad vastama põhikirjale ja Eesti seadustele.

Miks meie erakond on jõudnud sinna, kus ta on praegu, on hoopis teine arutelu teema.

Parimat,
Jüri Saar

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.