Kandidaadid 2019

RNK 1 Põhja-Tallinn, Haabersti ja Kristiine

101 - ANDRES HERKEL

Riigipidamise kulusid saab kokku hoida, vähem bürokraatiat ja rohkem mõistust.

andres.herkel@vabaerakond.ee

+372 50 56 540

102 - ÕIE-MARI AASMÄE

Meie eesmärk täna on üks sõbralik, toetav, kaitsev ja heal järjel olev riik. Riik, kus kõik tunnevad ennast hästi ja hoituna.

oiemari.aasmae@gmail.com

103 - JAAK PROZES

Haridus on ühiskonna ülesehituse tähtsaim kivi, sellel baseerub nii sotsiaalvaldkond kui riigikaitse. Tuleb astuda samme hariduse prestiiži tõstmiseks.

jaak.prozes@fennougria.ee

105 - Jaanus Ojangu

Me ei aja metsa ahju, vaid hoiame oma loodust ja leiame optimaalse tasakaalu taastuva ja põlevkivienergeetika vahel. Kõiki maavarasid tuleb kasutada säästlikult ja hoolivalt, mitte jättes osa kasutamata ja reostades sellega loodust, siinhulgas nii põlevkivi, kui turvas.

jaanus.ojangu@vabaerakond.ee

+372 50 28 390

106 - JÜRI PINO

Ma olen vastu igasugusele ausa inimese valikuvabaduse piiramisele. Olgu see siis maksud, mis võtavad õiguse oma raha üle ise otsustada. Või miski ogarus, mis ütleb näiteks, mida ma tohin rääkida või kirjutada.

juri.pino@gmail.com

107 - JAANUS PAASOJA

Soovin, et töötavad inimesed saaksid õiglast palka ega peaks kurtma, et hinnatõus on kiirem kui palgatõus.

jann1975@hot.ee

108 - Peeter Liinsoo

Terve Eesti heaks!

109 - MARIKE LAHT

Olen kogu oma teadliku elu hoidnud ja säilitanud meie kultuuri jaoks olulisi ja märgilisi objekte. Kõik algab pisiasjadest, kõik algab perest, sellest kas seal on kõik hästi. Kodulähedane tasuta lasteaia koht, võimalus jõuda tööle jalgsi või rattaga, looduskeskkond kus end hästi tunda peaksid olema esmased selles nimekirjas.

marike.laht@vabaerakond.ee

+372 55 582 968

110 - SANDER KLAUSEN

Seisan lihtsa ja arusaadava maksusüsteemi eest. Toon endaga uut ja värsket mõtlemist.

sander@klausen.ee

111 - TÕNU TEEVEER

Terve Eesti heaks!

112 - AGE MINKA

Minu jaoks on südamelähedased teemad omastehooldus ja üksikvanemate toimetulek, haridus- ja keskkonnateadlikkus. Ma ei karda tööd ega väsi õppimast, sest usun, et õppimine on üks edasipürgiva Eesti tugevusi.

ageminka@gmail.com

RNK 2 Lasnamäe, kesklinn, Pirita

113 - Neeme Kuningas

* IGA LAPS LOEB - kohatasuta kodulähedane lasteaed ja põhikool kõikjal Eestis!* HARITUS ON VABADUS - vähendame õpetajate koormust ja tõstame palka! * EAKAS VÄÄRIB MURETUMAT ELU - pension pole maksustatav tulu, vaid riiklik elutöö hüvitis! * VÕRDSETE VÕIMALUSTE EESTI - eurorahade õiglane jagamine kõikidele piirkondadele!

neeme.kuningas@vabaerakond.ee

114 - KAJA JAKOBSON

Leian, et õpetajate järelkasvu tagab õpetajakutse väärtustamine riiklikul tasandil. Õpetajad vajavad tegusid, mitte tühje lubadusi.

kaja.jakobson@vabaerakond.ee

+372 51 10 474

115 - EVE VIIDALEPP

pool perspektiivist oleme me ise, vaataja ja tõlgendaja, kes loob ühtsuse. Mina usun Vabaerakonna lubadustesse ja eetikasse.

eve.viidalepp@gmail.com

116 - TAAVI SIMSON

Tugev riik ja edukas majandus saavad alguse heast haridusest. Selleks, et nii täna kui homme oleks meil koolides piisavalt häid motiveeritud õpetajaid, pean oluliseks seista nii õpetajate palgatõusu kui ka koormuse vähenemise eest.

taavi.simson@gmail.com

117 - Arvet Lindström

Seisan ka selle eest, et kogu ühiskond oleks mistahes kriisideks valmis ning oleks tahe, oma riiki vajadusel ka relvaga kaitsta.

arvet.lindstrom@online.ee

119 - ANDRES LINTS

Võim mis on ennast rahvast distantseerinud, elab enda loodud pseudomaailmas ja ei ole juba ammu ole rahva huvide esindaja.

andres@proff.ee

120 - AVE LOSSMANN

Terve Eesti heaks!

121 - SIIM TUUR

- Kõnetehnoloogiaga eesti keeles läbi Euroopa. Eesti majandusedu sõltub eesti inimeste kaasasündinud ande- ja õpitud oskuste paremas kaasamises. Võõrtööjõu asemel tarkvara ja –masinad. Tööjõupuuduse lahendus on korralik palk. Laste arv peres ei pea mõjutama pere eelarvet.

siim.tuur@gmail.com

122 - ALAR TINNUS

EI korruptiivsele ja moraalselt amortiseerunud linnajuhtimisele.

alar.tinnus@gmail.com

123 - IIVI ZAJEDOVA

Terve Eesti heaks!

124 - ALDO VAINO

Terve Eesti heaks!

125 - HARLY KIRSPUU

Pooldan sõnavabadust, mis pole defineeritud mitte ühe partei, vaid üldise loogika järgi. Pooldan seda, et venekeelne vähemus on ka inimesed, mitte poliitiliselt ärakasutatavad mänguasjad.

harly@imelikudfilmid.ee

126 - MATI ROOSNURM

Valijana ärge uskuge ilusaid, aga katteta lubadusi, sahkerdamist ja klantspilte! Usaldage rohkem oma mõtlemisvõimet, teadmist ja kogemusi! Enne valiku tegemist „rikaste ja ilusate“ kasuks, analüüsige nende varasemate lubaduste täitmist, koostöövõimet ja vastutulekut kõige õnnetumate inimeste murede ja Eestimaa valupunktide lahendamisel.

mati@mahero.ee

127 - MART MUTSO

Pean oluliseks ausust ja riigimehelikkust, oskust kuulata spetsialistide nõu. Minu soov on hoida meie elukeskkonda,muuta see turvalisemaks ja tervislikumaks.

mart.mutso@gmail.com

RNK 3 Nõmme ja Mustamäe

128 - Ain Lutsepp

Seisan selle eest, et tippkultuuri ei rahastataks projektipõhiselt lühiajalistest toetusmeetmetest. Seisan selle eest, et loomeinimestel oleksid tagatud sotsiaalsed garantiid.

129 - MERIKE VÄRIK

Soovin, et palliatiivravi oleks kättesaadav vähipatsientidele kui ka kõigile teistele raskelt haigetele inimestele. Soovin, et rinnavähi sõeluuring algaks 40-aastaselt, päästes noorte naiste elusid.

merikevarik88@gmail.com

130 - TÕNU PLOOMPUU

Vähem bürokaatlikke kohustusi, rohkem vahetut usaldusväärsust. Elamisväärne elukeskkond on esmaste Eesti julgeoleku tagajate seas.

tonu.ploompuu@vabaerakond.ee

56957058

131 - ALEKSANDR DORMIDONTOV

Terve Eesti heaks!

132 - Epp Alatalu

Terve Eesti heaks!

epp.alatalu@eesti.ee

+372 51 21 721

133 - MARGUS RAHA

Loodusvarad arvele, jäätmemajandus korda, maksupoliitika lihtsaks ja arusaadavaks, maanteed ohutuks.

mraha66@gmail.com

+372 53 407 967

134 - Kaja Vajak

Soovin, et elu ei koguneks vaid Tallinnasse, vaid et ka maapiirkondades oleks hea elada – et igal linnalapsel oleks tulevikus oma maavanaema. Selleks, et inimesed asuks rohkem maale elama, peavad riiklikud teenused olema kättesaadavad ka kõikjal maapiirkondades.

kaja.vajak@vabaerakond.ee

+372 5841 5556

135 - TÕNU ARU

Maale postkontorid alles! Nii nagu vanasti olid suhtlemispaigad kirikud ja kõrtsid, võiksid praegu olla postkontorid.

tonuaru6819@gmail.com

136 - ANNE HANSBERG

Poliitik peab olema tegija, kes oma tegude ja mõtetega tõestab iga päev, et töötab inimeste pärast ja inimeste nimel. Eesti poliitikutel peaks olema ühine eesmärk - tõsta siin elavate inimeste heaolu ja õnnetunnet. Erakondade prioriteet peab olema koostöö kogu Eesti arenguks.

annehansberg@solo.delfi.ee

+372 53321460

137 - VIKTORIA LUKATS

Tahan elada Eestis, rahva keskel, kes hindab, säilitab ja arendab oma keelt ja kultuuri. Tahan, et ka ärimehed mõistaksid: viies oma ärid välismaale kängub meie eesti oskustööliste osa ja professionaalsus meie oma maal, meie rahva seas. Maksude kandmine teiste riikide majandusse ei aita meie riigil areneda.

viktoria.viivi@gmail.com

56845890

RNK 4 Harju – ja Raplamaa

138 - JUKU-KALLE RAID

Olles varasemalt töötanud nii Riigikogus kui ka Tallinna Volikogus, oman kogemust, kuidas poliittehnoloogide kiuste mõistlikke otsuseid läbi suruda. Nii et, head hääletajad! Palju vabadust meile kõigile, see on ülim väärtus.

139 - Raivo Kokser

Usun inimeste võimesse näha läbi tühje lubadusi, näha läbi näilist hoolivust ja usun nende oskust valida neid, kel väärtused paigas!

raivo.kokser@vabaerakond.ee

+372 50 31 344

140 - TIIA VÄLK

Eestimaa saab rahvaalgatusõiguse, mis kohustab riigikogus rahvaalgatusi menetlema. Muinsuskaitsepoliitika omaniku sõbralikuks. Eesti vajab elukeskkonda ja keskkonnasäästlikku kaevanduspoliitikat. Riiklik maksupoliitika muutus tagab igale maksumaksjale intressi riigi poolt vääralt kinnihoitud raha eest! Pension ei ole tulu. Tasuta lasteaiakoht-söök igale lapsele

tnorbek@gmail.com

141 - Suido Saarmets

Olen pensionisammaste ühendamise poolt ja leian, et kodanikele peaks jääma otsustuse õigus ja kohustus oma pensionipõlve kindlustamise üle. Leian, et pensionit ei peaks mingil juhul maksustama.

ssaarmets@gmail.com

53009451

142 - Siiri Käpa

Riigi teenuste kättesaadavus Eestis on piirkonniti drastiliselt erinev. Kõik riigipoolsed teenused peavad olema kättesaadavad ka maal ja väikelinnades, mitte ainult Tallinnas ja selle lähiümbruses.

siiri.kapa@vabaerakond.ee

+372 52 11 299

143 - VAHUR HERM

Pean väga tähtsaks ettevõtluse arendamist maapiirkondades, tasuvate töökohtade loomist, maksude alandamist. Pensionäridele väärikas vanaduspõlv ja igale lapsele võrdsed arenguvõimalused.

vahur.herm@chw.ee

144 - TIIU KUURME

Kehtestada igale otsustamist ja mõjuvõimu eeldavale ametikohale kompetentsuse lävend. Võtta fookusse töökohtade ja organisatsioonide sisemine kultuur, aidates luua tingimusi, mis seaksid esiplaanile inimese väärtustamise.

145 - ELDAR TOONVERK

Pean õigeks maksta palka hooldajale, kes hooldavad raske või sügava puudega isikuid miinimumpalga ulatuses so 540 eurot kuus, millest 50% tasutakse kohaliku omavalitsuse ja 50% sotsiaalkindlustuse eelarvest.

toonverk@mail.ru

146 - KAIE HERKEL

Kodutunne algab kodunt. Selleks, et kõik Eestis elavad inimesed siin ennast koduselt tunneksid, on tarvis võrdseid võimalusi. Pean hädavajalikuks, et kõik Eestis lasteaias käivad lapsed saaksid alushariduse eesti keeles, see annab kõigile võrdse võimaluse edasiseks arenguks. Samuti saab niiviisi luua tugeva aluse integreerumisele. Eestikeelne alushariduse nõue tuleb fikseerida seadusena.

kaie.herkel@mail.ee

147 - KRISTO KRUMM

Kunagi idealistidena alustades oleme suutnud luua midagi, millesse paljud ei uskunud. Erakonna, mis suutis võidelda parlamenti ning mille visioon ei ole kunagi olnud vaid ühed valimised või üks teema.

kristo.krumm@gmail.com

148 - RIINA KURG

Terve Eesti heaks!

149 - JAAK VACKERMANN

Eesti vajab rohkem poliitikat, mis oleks näoga inimese, eelkõige kodaniku poole. Eesti kultuuri kindel osa on maaelu areng ja ääremaastumise vältimine. Eesti keel ja kultuur vajavad haridus- ja keelepoliitikas märksa enam kaitset.

150 - REIN REBANE

Seisan selle eest, et Eesti poliitkultuur muutuks läbipaistvamaks, et otsuste tagamaad oleks kõigile algusest peale selged, läbi mõeldud ning tegelik kasusaaja oleks ennekõike rahvas, eesti kultuur, eesti majandus ja eesti teadus.

reinupost@gmail.com

151 - AARE PERNIK

Terve Eesti heaks!

antikor@hot.ee

152 - PEETER LUKAS

Terve Eesti heaks!

peeter.lukas@vabaerakond.ee

+372 50 40 988

153 - DEIN-TOM TÕNSING

Minu jaoks on oluline iga inimese turvalisus, heaolu ja igapäevane väärikas toimetulek.

deintom@gmail.com

154 - MIHHAIL JALLAJAS

Pean tähtsaks vahetut kontakti oma valijaga. Püüan seista õiglasema ja võrdsema kohtlemise eest. Mõistan eutanaasia teemalise debati vajalikkust.

mikkjallajas@gmail.com

RNK 5 Saare, - Lääne – ja Hiiumaa

155 - TIINA KANGRO

Omastehooldajatele alampalk! Sellele tekib õigus, kui lähedase hooldamist pole suudetud tagada sotsiaalteenustega või see on lühema perioodi vältel hoolt vajavale inimesele parim.

tiina.kangro@riigikogu.ee

156 - MIKKO NÕUKAS

Olen kodanike ühingute toetaja ja nende algatuste poolt. Olen erakondade rahastamise vähendamise poolt. Olen kõige selle poolt, mis viib riiki ja rahvast edasi.

mikko.noukas@vabaerakond.ee

+372 5170338

157 - ELGE HÄRMA

Tahan jätkuvalt rääkida kaasa sotsiaalsüsteemi arengus, et igal inimesel oleks võimalik saada oma vajadustest lähtuvat abi ja teenuseid. Lisaks tuleb leida lahendus, et noortel perearstidel oleks motivatsioon tulla tööle maapiirkondadesse. Hiiumaal on see küll tõsine teema.

elgeharma@gmail.com

158 - OLEV VAHER

Terve Eesti heaks!

olev.vaher@mail.ee

+372 5662 3400

159 - ANNE KIIDER

Riigikokku on vaja rohkem maaelu põhjalikult tundvaid inimesi. Jätkusuutlik regionaalareng lahendab riigis paljud probleemid.

annekiider@gmail.com

160 - EGON ERKMANN

Jätkuvalt olen õnnelik Eesti iseseisvuse üle. Riigi ja isiku puhul hindan kestvaid väärtusi. Oluline on isikuvabadus, mis ei piira teiste vabadust.

egon.erkmann@gmail.com

161 - JANUS TUUR

Terve Eesti heaks!

162 - JANEK OSTRA

Eesti kaitsevõimekus tuleb viia arvestatavale tasemele - täiendada väljaõpet ning varustust.

janek.ostra@hotmail.com

RNK 6 Lääne-Virumaa

163 - PAVO RAUDSEPP

Terve Eesti heaks!

164 - PIRET PIHEL

Seisan maaelu edendamise ja regionaalpoliitika eest. Omavalitsuste tulubaasi suurenemise eest. Väikeste koolide säilimise eest, et iga laps saaks põhikooli lõpetada oma kodu lähedal. Tuleb suurendada riiklikku toetust inimese hoolekandeasutuse kulude katmiseks. Väärtustada ja toetada kolmanda sektori tööd.

piretpihel61@gmail.com

165 - KOIT KUUSK

Terve Eesti heaks!

166 - REIN KOTŠIN

Terve Eesti heaks!

rein.kotsin@vabaerakond.ee

56609834

167 - MARJE SALVE

Terve Eesti heaks!

168 - AVE PÜTSEPP

Terve Eesti heaks!

169 - VEANA HEINMETS

Terve Eesti heaks!

RNK 7 Ida-Virumaa

170 - JANE SNAITH

Turvalises peres kasvanud laps on tulevikus ise hakkamasaav inimene, kes annab oma panuse ühiskonda. Perekonna turvalisuse toetamiseks vajame tunduvalt enam professionaalseid teenuseid. Vanemliku hooleta jäänud lapsed on kõige nõrgem lüli meie ühiskonnas. Nad vajavad seetõttu ka kõige rohkem tähelepanu.

jonzike@me.com

171 - SIRJE PALLO

Tegutsen FIE-na kinnisvara valdkonnas. Pean oluliseks järgmisi eesmärke: ● Politsei- ja Piirivalveameti siseselt piirivalvurite ja politseinike eraldamine.● Eesti keel selgeks riigi kulul.● Pensionite maksustamise lõpetamine. Mul ei ole poliitilist karjääri, vaid olen kandidaat rahva seast.

sirjepallo11@gmail.com

172 - KARINA KÜPPAS

Ma soovin, et Ida-Virumaa ei oleks „odava tööjõu maakond“. Ma soovin, et väikeettevõtlus Ida-Virumaal areneks. Ma tahan rakendada omad kogemused, oskused ja parimad ideed Ida-Virumaa elu paremaks muutmisel.

karina.kyppas@gmail.com

173 - ANDO KUURA

Minu soov on elada ühtses Eestis. Terves Eestis. Ilusas ja korras Eestis. Et ka ääremaad elaks ja oleksid uhked omapäraste linnade, külade ja vaatamisväärsuste üle. Koos oleme me tugevad!

ando.kuura@vabaerakond.ee

174 - MULJE KULLERKUP

Soovin kaasa aidata Ida-Virumaal kinnisvara ja Eesti Energiaga seotud probleemide lahendamisele.

muljekullerkup@gmail.com

175 - DENISS TIŠTŠENKO

Lapsed omandavad keele kõige paremini. Olles ise käinud eestikeelses lasteaias, toetan tasuta kodulähedase eestikeelse lasteaia ideed. Väikeettevõtjana toetan väiksemate tööjõumaksude kehtestamist ja väiksemat halduskoormust riigi poolt.

karabljoff@gmail.com

176 - ASKO SIRP

Soovin aidata teha sellest riigist jälle riik, kuhu siit mujale rännanud sooviksid jälle tagasi tulla.

zirbik@gmail.com

177 - LIDIA RETTIJEVA

Olen eestikeelse hariduse poolt! Olen eakate inimeste elukvaliteedi parandamise poolt! Olen omastehooldajatele alampalga maksmise poolt! Olen kaitstud ja hoitud Eesti poolt! Olen politsei, piirivalve ja päästjate töö väärtustamise poolt!

lidia.rettijeva@mail.ee

178 - INNA ROSE

Igal Eesti elankul on õigus väärikalt vananeda! Et me saaksime elada ka kõrvalabi vajaduse tekkides oma soovidest lähtuvalt! Selle teemaga peab tegelema juba täna!

innarosekarolin@gmail.com

RNK 8 Järva- ja Viljandimaa

179 - AIN OSTRA

Langetame tulumaksu 12 protsendile! Lõpetame iseennast toitva bürokraatia! Riigivargad puuri!

ain.ostra@vabaerakond.ee

+372 5038 325

180 - ARLET PALMISTE

Eesti metsa ja ajaloolist elukeskkonda tuleb hoida ja kaitsta. Eesti kultuuri peab viima maailma. See on ühtlasi ka meie turvalisuse tagatiseks. Väikeettevõtjate maksekoormust tuleb vähendada. Annetused maksuvabaks.

palmistearlet@gmail.com

181 - MARI-LIIS TAHKER

Meie pisike armas Eesti laguneb, kuna võim on valedes kätes! Ma näen, et miskit ei muutu, kui me ise seda ei muuda! Me peame tahtma ja suutma olla veel parem meeskond ja leidma lahendusi, kuidas Eesti paremaks tagasi saada. Et meie lapsed saaksid tulevikus vabalt ringi liikuda, ilma et nad peaks kartma sisserändajaid! Ma ei poolda pagulasi ja ei tahagi pooldada. Tahan, et saaksime paremaks muuta väiksed linnad, külad jpm ,kuhu ei ole ükski poliitik veel jõudnud.

mariliis.tahker@mail.ee

182 - JÜRMO SILLASTE

Terve Eesti heaks!

183 - AIN AUKSIMÄE

Terve Eesti heaks!

184 - HEIKI RIPS

Terve Eesti heaks!

merlerips@hot.ee

185 - OLEV RAHNU

Terve Eesti heaks!

186 - HANNO KIRSCHFELDT

Terve Eesti heaks!

hanno3661201@gmail.com

187 - MARGUS SARDIS

Ärge uskuge hirmukülvajaid, kes religioosse fanatismiga räägivad sellest, et hääl läheb kaotsi, kui annad selle ideaale au sees hoidvale väikeerakonnale – ainuke, mis saab kaduma minna, on su südametunnistuse hääl.

margus.sardis@eesti.ee

RNK 9 Jõgeva- ja Tartumaa

188 - ELO LUTSEPP

Eesti rikkus on meie loodus- ja kultuuripärand, haritud rahvas ja heal järjel teadus. Seisan loodust säästva majanduse ja kultuuripärandit hoidva Eesti eest.

elo.lutsepp@vabaerakond.ee

189 - MÄRT LÄÄNEMETS

Poliitiline kultuur, eetika marginaliseerumine ja moraali allakäik, materialismi vohamine on teemad, mis mul alati südamel ja mida saab ka poliitika kaudu muuta. Kandideerin, sest olen veendunud, et poliitikat saab muuta ainult selles osaledes.

mart_laanemets@yahoo.com

+3725518847

190 - URMAS HEINASTE

Toetan avatud demokraatia ja autonoomiapõhimõtet, et kohalik võim peab tegema koostööd ka riigi tasandil, kuid peab olema erakondadest sõltumatu. Usun, et vabadus algab sellest, et inimene teadvustab temas endas olevad ja talle väljast mõju avaldavad jõud ja toimib oma arusaamise järgi, teadlikel motiividel.

urmas.heinaste@eesti.ee

+37256842794

191 - KATRIN HAUK

Mulle meeldib maailma uurida vaatleja pilguga. Eriala professionaalina teisiti ei saakski. Siiani on elu mu teele toonud inimesi, tänu kellele ma usaldan seda maailma ja iseennast.

katrin.hauk@gmail.com

192 - KAIDO VÄLJAOTS

Aitan kaasa väikse Šveitsi juhtimismudeli rakendamisele, kus kord kvartalis ühiskond lahendab rahvahääletuse teel oma olulised küsimused, mis on eelnevalt analüüsitud ja osapoolte vahel argumenteeritult läbi vaieldud.

kaido.valjaots@heival.ee

193 - TIIT URVA

Terves ühiskonnas peab valitsema majanduselu, õiguselu ja vaimse (kultuuri) elu sfääride tasakaal!

tiit.urva7@gmail.com

194 - TAUNO KURE

Tuleb propageerida ja toetada füüsilist õuesporti, mis vähendab ülekaalulisust ja vähendab haigestumist.

tauno728@hot.ee

+3725226108

195 - ELAR PLOOMIPUU

Ma ei jaga laskmata karu nahka, seega ei saa midagi konkreetset lubada. Teen seda, mis on tervele Eestile kasulik – tööd!

elar.ploomipuu@eesti.ee

196 - MÄRT MEESAK

Leian, et inimesed peavad saama rohkem oma tuleviku üle otsustada ja riik ei peaks inimeste ellu niipalju sekkuma, kui täna. Vähem keelde, käske ja ülereguleerimist. Usaldame rohkem oma inimesi.

mmeesak@gmail.com

RNK 10 Tartu linn

197 - KUIDO NÕMM

Poole lühemad järjekorrad eriarstidele! Kvaliteetsem tervishoid! Tervishoiu parem rahastus! Koolidesse parem terviseõpetus! Turvalisem meditsiin!

kuidon@gmail.com

200 - KAIDO KALLAVUS

Eestis on rahvas enamuses kas ükskõikne või tige riigivalitsejate vastu. Riigivalitsejate ja rahva vahel on vastasseis. Mina näen selles järgmise riigijuhtimisperioodi suurimat väljakutset ühiskonna tüüri juures olijatele. Selline vastasseis hävitab patriotismi.

tyrk@tartuoffroad.ee

202 - KRISTO KARU

Meie riik juba sammub tervishoiukriisi lävepakul, kus ei ole tihti võimalik pakkuda elupäästvat ravi ning ravijad ise on tõelises mures tuleviku ja enda kuvandis selles murelikus tulevikus. Veel on võimalik päästa meid kõige halvematest ennustustest ja leida hiilgav lahendus rahva kestvuse tagamiseks.

kristokaru@hotmail.com

203 - HERLE GERASSIMOVA

Tulevikus näen meil rohkem keskuseid ja spordiplatse nii noortele, täiskasvanutele kui ka tervele perele, kus lapsed saavad aega veeta, koos vanematega mängida ja liikuda. Igas hoovis peab olema korralik mängu- ja palliplats.

herleernits@online.ee

204 - ALVAR TIPP

Lapsed on meie tulevik ja tuleviku arvelt kompromisse ei tehta! Lõpetame lastevanemate mitmekordse koorimise! Eesti kui rahvusriik oli, on ja jääb, vaatamata poliitikute püüdlustele!

alvar.tipp@eesti.ee

205 - HEINO RITSMAN

Terve Eesti heaks!

206 - MART KIVASTIK

Olen vabakutseline kirjanik, teatri-ja filmiinimene. Kandideerin Vabaerakonna nimekirjas, et neid toetada. Ise parteis ei ole ja ka ei astu. Vabaerakond on senistest Toompeal esindatud parteidest üks väheseid, kes on oma sõna pidanud ja hääletanud riigikogus just nii, nagu ta enne valimisi lubas.

RNK 11 Valga, Võru – ja Põlvamaa

207 - KAUL NURM

On aeg hakata maksustama ettevõtluse sisendite asemel ettevõtlusega seotud tulemit, ehk rikkaks saamise asemel, rikas olemist. Terve Eesti heaks!

kaul.nurm@vabaerakond.ee

+372 5664 7800

208 - MARIKA PARV

Seisan meie maaettevõtluse ja põllumajanduse arengu eest, ühtne regionaalpoliitika on maaelu selgroog!

marikaparv@gmail.com

209 - URMAS OTT

Mulle sobib üks terve Eesti! Kus on kõigil hea elada. Mina ei taha, et Eestist saab linnriik (Suur Tallinn), mida ümbritseb suur lagedaks raiutud lank, kus ulub kõhe külm tuul.

urmas.ott@vabaerakond.ee

+372 55617873

210 - ÜLLAR VANA

Ma ei suuda enam pelgalt kõrvaltvaataja rollis olla olukorras, kus avalikud teenused maapiirkondades suletakse, tuues põhjuseks elanikkonna vähenemise. Vahel tundub, et praegused võimuerakonnad ei adu, et tegu on tagajärjega , mille on põhjustanud nende aastaid olematu regionaalpoliitika.

ullar.vana@vabaerakond.ee

+372 5660 8076

211 - ANNIKA TOOTS

Eakad inimesed on täiesti väärikad kaaskodanikud. Väärikas eluõhtu on elementaarne inimõigus. Rohkem hoolivust ja vähem eelarvamusi.

annika.toots.001@mail.ee

212 - KATI KONGO

Kodulähedane kvaliteetne arstiabi ei tohi olla vaid Tallinna ja Tartu inimeste privileeg.

kati.kongo@vabaerakond.ee

+372 5390 6769

213 - TÕNIS LUKATS

Kui soovid õigusemõistmise muutmist, siis sobime hästi.

tl.lukats@gmail.com

214 - URMET KÜLAOTS

Eesti riik on tervik, kõik piirkonnad on olulised. Tugev majandus on edu aluseks. Igale lapsele vähemalt üks tasuta huvihariduse ring ja kehalise tegevuse (spordi) treening.

urmet.kulaots@outlook.com

215 - MIHKEL MÄLLO

On raske kujutada ette head elukeskkonda, kui me ei mõtle loodushoiule ja metsade säästvale majandamisele.

mihkel.mallo@gmail.com

216 - KRISTI VARUL

Olles aednik, näen tänases poliitmaastikul toimuvas hoolitsemata aeda. Viljapuud on ülekasvanud ja metsistunud, lillepeenardes vohab umbrohi ja marjapõõsad on rohkema saagi ootuses üleväetatud ning mürgitatud. Eestimaa vajab uut aednikku. Aednikku, kellel on oskusi ja teadmisi Eestimaa taas õitsema panna.

kristivarul@gmail.com

RNK 12 Pärnumaa

217 - TOOMAS ALATALU

Riik, mis ei usalda oma rahvast, jääb korruptantide ja poliitiliste tühikargajate meelevalda. Riik, mis pidevalt kaasab rahva poliitika tegemisse, on võitja ja tuleviku riik.

talatalu@online.ee

218 - HELI KÜNNAPAS

Usun, et tugeva riigi aluseks on õnnelik ja tugev perekond. Riiklikult on oluline toetada laste kasvatamist, kuid lõplikult vastutavad ning teevad laste suhtes otsuseid lapsevanemad.

heli.kunnapas@vabaerakond.ee

+372 5129818

219 - ELMO JOA

Parema hariduse nimel!

elmo@raama.ee

220 - FREDY VABRIT

Terve Eesti heaks!

fredy.vabrit@vabaerakond.ee

+372 56 611 391

221 - ALLAR SAU

Kui Sulle läheb korda elu maal, siis me sobime.

allar.sau@vabaerakond.ee

+372 56 812 119

222 - DANDY ROSENBERG

Soovin, et Eestis oleks rohkem inimesi, kes tegeleks laste ja noortega. Kui noor ootab abi, et tagasi õigele teele saada ning kodus seda ei märgata, peaks leiduma abistaja väljastpoolt. Ja kui unistada, siis juba suurelt.

dandyrosenberg@gmail.com

223 - ÜLLE ORAV

Terve Eesti heaks!

ylleorav8@gmail.com

224 - JÜRGEN POST

Terve Eesti heaks!

225 - REIN PRINS

Terve Eesti heaks!

rein.prins@vabaerakond.ee

+372 56 666 762

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.