Kas Isamaa äraostmatud osteti ära ja EKRE-st sai kartellipartei?

Arvamus, Kommentaar, Pressiteade19.05.2020

Eesti Vabaerakonna juhatus on seisukohal, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni kaotamisega ei lahendata erakondade järelvalvega seotud probleeme. Paljud erakonnad teevad kampaaniaid võlgu ja tihti on suur kiusatus kasutada valesid võtteid. Erakondadele esitatavaid nõudeid on vaja hoopis karmistada. Kampaaniaid tehakse maksumaksja raha eest ja valijail on õigus teada, kas kõike on tehtud õiguspäraselt.

Eesti Vabaerakonna juhatus leiab, et ERJK on oma tööga hästi hakkama saanud. Toimivat institutsiooni ei ole vaja lõhkuda. ERJK on olnud oma tegevuses sõltumatu.

ERJK likivideerimisega seoses vajab avalikkus selgeid vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Mis saab pooleliolevatest vaidlustest, kui ERJK lakkab vahepeal olemast? Juhime tähelepanu, et Riigikontroll ei ole ERJK õigusjärglane.

2. Milline üleüldse saab olla Riigikontrolli roll erakondade auditeerimisel? Juhime tähelepanu, et erakonnad on mittetulundusühingud, mitte riigiasutused ja ei kuulu riigikontrolli haldusalasse. Selliste volituste andmine läheb vastuollu riigikontrolli mõttega.

“Eriti jaburalt kõlab toodud põhjendus järelevalve sõltumatusest. Kas tõesti nimetavad algatajad end ise ebausaldusväärseteks? Tegelikult me teame ju hästi, et ükski poliitik ei jätaks kasutamata võimalust teisele parteile jalga taha panna, kui selleks väikseimgi põhjus leidub.” ütles Vabaerakonna juhatuse liige Ain Ostra ja lisas “Järelikult peitub soov ERJK likvideerimiseks mujal ja kaalukad põhjused on kõigi võimuparteide “ämmakapis” olemas.”.

Eesti Vabaerakonna juhatus on aru saanud, et ERJK likvideerimise ainuke eesmärk on varjata erakondade hämaraid tegusid. Mida lubas Keskerakond erakonnale Isamaa ja EKRE-le vastavasisulise seaduseelnõu toetamise eest? Kas on selgunud ja avalikkusele teadmata, et ka need erakonnad on oma kampaaniad valesti rahastanud? Kas tõesti osteti Isamaa äraostmatud ära ja EKRE-st sai kartellipartei? Kas tõesti oleme jõudnud nii kaugele, et Riigikokku valitud erakondade pattude kinnimätsimiseks on vaja ära kaotada usaldusväärne institutsioon?

Eesti Vabaerakonna juhatusel on ettepanek, et ERJK kaotamise asemel on mõistlik teha komisjoni töös muudatusi. Kui on kahtlus komisjoni töö erapooletuses, siis Eesti Vabaerakonna juhatus pakub välja järgmise lahenduse: kaasame komisjoni liikmeteks, lisaks riigikokku valituks osutud erakondade esindajatele, ka valimistest osa võtnud erakondade esindajad. Demokraatia üheks tunnuseks on kaasamine. Tehes niimoodi, saadab riik signaali, et ka väiksemad poliitilised organisatsioonid on olulised.

Eesti Vabaerakonna juhatus toetab ERJK jätkamist, erakondadele esitavate nõuete karmistamist ja suurte rikkumiste korral kohest sundlikvideerimist.

Eesti Vabaerakonna juhatus

19.05.2020

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.