Kas päringutele vastamata jätmine on uus tava?

Arvamus, Kommentaar, Pressiteade18.05.2020

Eesti Vabaerakond leiab, et kõrgemate riigiteenijate seadustest tulenev palgatõus kriisi ajal riivas inimeste õiglustunnet. Riigikogu ja valitsus peavad käituma ettevõtjaga solidaarselt ja raskel ajal vähendama kõrgemate riigiteenijate ametipalka. Samuti peab ära kaotama Riigikogu liikme kuluhüvitised. Muutuste läbiviimiseks algatas Eesti Vabaerakond rahvaalgatus.ee keskkonnas petitsiooni kõrgemate riigiteenijate palkade vähendamiseks, millele on kogutud juba üle 370 allkirja.

Eesti Vabaerakonna juhatus edastas Riigikogu esimehele Henn Põlluaasale teabenõude kuluhüvituste kasutamise kohta esimeses kvartalis. Riigikogu jättis soovitud andmed edastamata. Eesti Vabaerakonna juhatus on hämmingus, et Riigikogu liikmed jätsid vastamata ka Postimehe ajakirjanike päringule palgalisa annetamise kohta. Kas päringutele vastamata jätmine on rahvaesindajate uus tava?

“Georg Orwell kirjeldas raamatus “Loomade Farm”, kuidas loomade juhiks hakanud siga Napoleon lasi ööhämaruses muuta seitset käsku sigadele sobilikus suunas. Tundub, et sama on hakanud toimuma Eesti riigis – ametlikele teabenõuetele ei anta sisulist vastust, ajakirjanike küsimustele ei vastata. “ ütles Eesti Vabaerakonna esimees Heiki Lill ja lisas “ Kas teisitimõtlejad sunnitakse oma arvamust vaka all hoidma? Kas Eesti, kui õigusriik, on hakanud oma sisu kaotama?!”.

Eesti Vabaerakonna juhatus tunneb muret demokraatia olukorra pärast Eestis. Riik on muutunud kinnisemaks. Viirusepuhangust tingitud eriolukord piiras inimeste vabadust. Kuid riiki ei ole muutnud kinnisemaks ainult viirusepuhanguga võitlemisest tingitud nõuded, vaid ka poliitikute suhtumine. Kõik see riivab inimeste õiglustunnet ja õõnestab Riigikogu autoriteeti.

Vaba on olla parem!

Eesti Vabaerakonna juhatus koosseisus:

Heiki Lill

Märt Läänemets

Ain Ostra

Vahur Kollom

Arvet Lindström

18.05.2020

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.