Kaul Nurm ja Alar Mutli: toetuse põud ministeeriumis ja maaelukomisjonis

Arvamus01.08.2018

Vabaerakonna aseesimees Kaul Nurm ja tegevjuht Alar Mutli on kriitlised valitsuse tegevusetuse suhtes põuakriisis.

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk suutis erinevaid põuatoetuste võimalusi kommenteerides öelda midagi stiilis, et ega me ometi eriolukorda loomadele söötma hakka. Hiljem küll lisades, et see on mõeldud läbi huumoriprisma. Hea nali küll. Huvitav, kas lätlased ja leedukad hakkavad siis talvel loomadele oma riikides kehtestatud eriolukorda söötma? Väga vähe usutav, sest ei see sodi tegelikult süüa sünni. Ometi on aga naabrid juba mõni aeg tagasi oma riikide territooriumitel välja kuulutanud põuast tingitud eriolukorra.

Ka mujal maailmas on valmidus põllumehi neid ilmastikust tabavate kriiside puhul toetada kauaaegne ja süsteemne. Iserakenduv süsteem on välja töötatud näiteks USAs, kus riik toetab oma tootjaid üksnes siis, kui realiseeruvad tootjate saagi ja sissetuleku kindlustusriskid (looduskahjud, taudid, hinnakriisid jms). Toetuste väljamaksmiseks on loodud süsteem, millesse kuuluvad lisaks riigile veel ka kindlustusfirmad ja tootjad.

Euroopa Liit toetab aga oma tootjaid iga aasta samal tasemel nii headel kui ka halbadel aegadel. Tulemuseks on, et USA tootjad elavad turu ja ilmastikust tulenevaid kriise paremini üle. Siinne tootja küsib kriiside ajal aga täiendavat riigiabi, sest headel aegadel makstud toetused on juba ära kulutatud.

Kuigi Eestis on saagi ja sissetulekute kindlustuse teemaga tegeletud juba aastaid, pole tänaseni tulemuseni jõutud. Sest põllumehed on otsustanud  nii 2007-2013 kui ka 2014-2020 finantsperioodil  kõik ühtese põllumajanduspoliitika vahendid välja võtta otsetoetustena, mitte saagi ja sissetulekute kindlustuspreemiatena.

Tänavusuvine kriis on aga eriline, sest rohtusöövatel loomadele pole kestva põua tõttu võimalik rohusööta ei varuda ega ka osta lähivälismaalt.  Piltlikult võiks öelda, et loomade „külmkapp“ on üsna tühi ja jääb talve saabudes veelgi tühjemaks. On väga imekspandav, kuidas valitsus tukub ja tiksub ning keeldub aru saamast, et kujunemas on üks tõsisemaid kriise taasiseseisvunud Eesti ajaloos.

Näiteks Rootsis on sealne valitsus otsustanud enda põllumeeste kriisi leevendamiseks eraldada 117 miljonit eurot riigiabi. Pange hoolega tähele – mitte käibelaenu, vaid tagastamatut abi. Meie põllumehi aga vaevab teadmine, et peagi tuleb pangahärradega ühise laua taha istuda ja leida lahendused, kuidas täita võetud kohustusi. Võlg on võõra oma ja seda ei salga keegi.

Valitsus pelgab Skandinaavia suurpanku?

Lahendused, mida võimulolijad meile täna pakkuda suudavad, on sisuliselt olematud. Lohutada, et sel sügisel tõusevad ühtsed  hektaripõhised põllumajandustoetused on veidi jabur. Sisuliselt pakutakse meile abistamiseks ju meie oma raha. Need toetussummad suurenevad ilmast sõltumata ja teeksid seda ka väga hea saagi korral.

Kui maaeluminister kujutab ette, et tema palve peale hakkavad pangad põllumeestesse kuidagi teistmoodi suhtuma, siis on ta küll endast väga heal arvamusel. Võime oma põllumajandusest pärinevale  pikaajalisele kogemustele tuginedes kinnitada, et ei hakka. Küll võimaldaks seda teha aga valitsuse poolt väljakuulutatud erakorraline olukord. Force majore annaks põllumeestele laenutingimuste läbirääkimistel võrdsema positsiooni. Seda on taibanud ka Läti ja Leedu vastavad ministrid, kuulutades välja põuast tingitud eriolukorra.  Võib oletada, et meie Skandinaavia päritiolu suurpankadele see ei meeldiks .Kas just seetõttu jätab Eesti valitsus sarnased meetmed kasutamata?

Maaelukomisjoni poolt pakutud 20 miljonit käibelaenu põllumeestele on vaid probleemi edasilükkamine järgmisesse aastasse. Märtsivalimiste järel võimule tulnutel tuleb aga hakata helpima praeguse valitsuse suppi.

***

Kaul Nurm on olnud kauaaegne Eestimaa Talupidajate Keskliitu peadirektor (1992 – 2016).

Alar Mutli on 27-aastase põllumajandusettevõtluse kogemusega Suure-Jüri Seemnekeskuse omanik.

 

 

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.