Kaul Nurm: katuseraha jagamine õigustab poliitilist kerjamist

Uudised05.10.2018

Valitsus jagas järgmise aasta riigieelarvest laiali 25,7 miljonit eurot nn katuseraha.

“Kriitilisema meelelaadiga valijad on nõutud ega suuda enam leida sellele nähtusele mõistlikke selgitusi,” ütleb Vabaerakonna esimees Kaul Nurm.

“Eestis käib avaliku võimu ja usalduse kuritarvitamine kolmel tasandil: ametikohtade sundparteistamine, poliitilised määramised riigi- ja munitsipaalettevõtetes ning avalike vahendite kuritarvitamine erakondlikes huvides,” loetleb Nurm.

Katuserahaga püütakse osta valijate hääli.” Valijates püütakse luua illusioon, et piirkondade rahalised võimalused on seotud üksnes võimuerakondade armulikkusega. Omavalitsusjuhte, kogukondade liidreid ja vabaühendusi üritatakse seada otsesesse sõltuvusse erakondlikest toiduahelatest, kellelt oodatakse vastuteeneid poliitilisest lojaalsusest aktiivse agiteerimiseni,” räägib Vabaerakonna esimees.

Üheks lahenduseks oleks seadustada selged reeglid, et taolist raha võib jagada nii omavalitsustele kui mittetulundussektorile üksnes avaliku konkursi alusel. “See muudaks rahajagamise objektiivsemaks, ausamaks ja läbipaistvamaks. Vabaerakond kirjeldab kõiki neid seisukohti ka oma demokraatiapaketis, kuigi kaheksa riigikogu mandaadiga pole meie algatustele jagunud seni toetust,” märgib Nurm.

Nurm ütleb, et Vabaerakonnale teeb muret seegi, et tänavune katuseraha on jõudmas juba samasse suurusjärku nagu juriidiliste ja füüsiliste isikute koguannetused vabaühendustele. “Selline poliitika annab ühiskonnale väga vale sõnumi – elus edasijõudmise eelduseks on saanud poliitiline kerjamine,” kritiseerib Vabaerakonna juht.

“Vabaühenduste võimekust saab suurendada, kui lõpetada annetuste topeltmaksustamine,” rõhutab Nurm.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.