Kaul Nurm: kõik marjad ei sobi süüa

Arvamus24.07.2019

Sel nädalavahetusel tehti Vikerraadio saates “Samost ja Sildam” nii rumal ja eluvõõras avaldus, et sellele lihtsalt tuleb reageerida. Nimelt esines hiljuti ilmsiks tulnud suure maasikamüügi pettuse ja maaeluminister Mart Järviku Balti jaama visiidi kajastamise taustal külalisajakirjanik Huko Aaspõllu saates väitega, et taoliste probleemide lahenduseks “oleks kõige lihtsam panna turupidajale kohustus tagada, et kõik seal müüdav kaup vastab nõuetele”. Kas vastav mõttevili ehk mari ikka kõlbab süüa?

Küsime nüüd, milles see tagamine praktiliselt seisneks? Kas anname tõesti igale polištšukile ja metsamaale riikliku ja haldusjärelevalve ülesanded, sh õiguse teha müügiga tegelevatesse ettevõtetesse reide ja koguda andmeid? Kas anname turupidajatele endile õigused välja anda müüjatele tegevuslubasid? Võimaldame neile riikliku sunni kohaldamise ja väärtegude menetlemise õigused? Ja maksumaksja maksab need siis ka kinni? Kas me tõesti tahame seda? Kuid miks peaks siis nõuetele vastavuse kohustus üksnes piirduma turupidajatega ja mitte laienema ka kaupluste omanikele?

Selline avaldus näitab ilmekalt, et ajakirjanik tegelikult ei tunne, kuidas Eesti ühiskond (kuid laiemalt ka kogu maailma toidukaubandussüsteem) on korraldatud.

Kõik riigid, kes osalevad rahvusvahelises toidukaubanduses, järgivad Codex Alimentariust. See on ÜRO ja WHO poolt loodud ühiste toidustandardite programm, millega kaitstakse samal ajal tarbijate tervist ja ausat konkurentsi. See puudutab sh toidu märgistamist, toidu päritolu ja tarneahela jälgimist, hügieeni ja kvaliteedinõudeid, saasteaineid ja palju muudki. See on aluseks sh WTO-le, Euroopa Liidu ühisturu korraldusele ja koos sellega ka kaubanduslepingutele kolmandate riikidega. EL on keeranud sellele lisaks veel oma vinti juurde.


Toiduohutuse tagamine on printsiibis seega üles ehitatud toidu tootmisprotsesside kontrollile ja jälgimisele kogu kasvatamis-, töötlemis- ja müügiahelas. See on tõhusam ja ühiskonnale ka odavam, kui alternatiivid. Eestis on toiduohutuse ja toiduainete päritolu kontrollikohustused jagatud Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti vahel.

Selle alternatiiv oleks kontrollida toiduainete ohutust üksnes turul/kaupluses nii, nagu need seal ostu-müügi hetkel väljas on. Just selle meetodiga avastaski Maaleht, et Tallinna keskturult ostetud Sepakõrtsi talu poolt müüdud maasikad sisaldasid keelatud mürkaineid. Lisaks tõestati ära päritolupettus. Sellised kontrollimeetodid käivad aga ühiskonnale üle jõu, sest eeldab massilisi analüüse.

Maaleht tegi selle aktsiooniga Eesti ühiskonnale kahtlemata suure teene, samas karuteene ausatele Eesti maasikakasvatajatele, sest ühe tootja väärkäitumise põhjal tehti üldistus kogu Eesti maasikakasvatajatele.

Esiteks tõestas Maaleht meile pädevate riiklike ametiasutuste süsteemset võimetust või tahtmatust taolisi pettuseid avastada. Kuid selle pettusega tekitatud umbusalduse ränka hinda maksid ca 600 hektaril ausalt maasikaid kasvatavad Eesti tootjad – Sepakõrtsi talu pettuse avalikustamise päevale järgnenud kolme päeva jooksul langes nimelt maasikate müük kogu Eesti turul kordades, kohalikele tootjatele riknes seega palju maasikaid kätte ära. Eelmisel aastal oli sama tõsiseks hoobiks järelevalveasutuste usaldusväärsusele näiteks mesilasperede massilised hukkumisjuhtumid üle Eesti.

Teiseks sunnib see meid küsima, et kas me ikka vajame dubleerivate pädevustega kahte ametit, mis mõlemad tegelevad toidu ohutuse ja päritolu kontrolliga, kuid kumbki ei suuda avastada piiripealsetel juhtudel petiseid. Mõlema ameti kontrollifunktsioonid langevad nt kokku Eestis kasvatatud ja töödeldud puu- ja köögiviljade järelevalves, mida tõestasid mõlemad asutused ka oma pressiteadetes Sepakõrtsi talu juhtumi uurimisel. Meil on seega ebaefektiivselt korraldatud toidu järelevalve? Seega, ruumi arenguks on, kuid mitte Aaspõllu poolt pakutud viisil.

Annaks nüüd jumal lisaks ametile minister Järvikule ka mõistust aru saada, millised on Eesti toiduohutuse tagamise reaalsed ja süsteemsed probleemid. Kõik marjad ei sobi süüa! Olgu selleks siis kasvõi töövili ehk “mari” järelvalve korralduses.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.