Kaul Nurm: lageraietele tuleb eelistada püsimetsandust

Uudised24.09.2018

Täna toimus Riigikogu keskkonnakomisjoni avatud istung, millel arutati Vabaerakonna algatatud Metsarahu Manifesti.

Manifesti algatajate nimel sõna võtnud Vabaerakonna aseesimees Kaul Nurm osundas, et debatt Eesti metsanduse on olnud ühelt poolt ratsionaalne, kuid teisalt ka kirglik ja emotsionaalne ning kestnud juba aastaid.

„Metsapoliitika kujundamisel on tähtis statistika, mille alusel otsuseid tehakse ning statistliste andmete alusel järelduste tegemine.  Paraku on vastav statistika olnud kas ebapiisav või paljude meelest ka mitte usaldusväärne. Oluline on ka teadvustada, et kui me lepime kokku  metsade raielimiidid, tuleb kehtestada ka regulatsioonid raiemahtudest kinnipidamiseks ja kontrollimiseks,“ selgitas Nurm.

Kaul Nurm viitas ka, et kuigi on erinevaid nägemusi, nõuab Metsarahu Manifest hoogustuvate lageraiete otsustavat piiramist looduskaitsealadel.

„Teadlased on Rootsi näitel leidnud, et püsimetsandus ei lähe pikemas vaates kallimaks kui lageraie. Rootsis kehtib põhimõte, et kui puu langetad, tuleb kaks asemele istutada. Ning kindlasti tuleb jõuda kokkuleppele, et kevadisel lindude pesitsemisperioodil tagada raierahu nii riigi- kui erametsades,“ ütles Nurm.

Tänavu kevadel kogus Vabaerakond kolme kuuga Metsarahu Manifestile (https://vabauudised.ee/uudised/vabaerakonna-metsarahu-manifest/) 1649 allkirja.

15. juunil andsid Vabaerakonna aseesimees Kaul Nurm ja juhatuse liige Vahur Kollom Riigikogu aseesimees Enn Eesmaale Metsarahu Manifestile kogutud allkirjad üle.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.