Eestimaa metsade kaitseks: Riigikogu võttis Vabaerakonna Metsarahu manifesti menetlusse

Uudised27.06.2018

Riigikogu juhatus võttis menetlusse Vabaerakonna algatatud metsarahu manifesti ja edastas selle menetlemiseks keskkonnakomisjonile.

Vabaerakonna aseesimehe Kaul Nurme, juhatuse liikme Vahur Kollomi ja Vabaerakonna algatatud kollektiivne pöördumine astub välja kõikide Eestimaa metsade kaitseks.

Manifest toonitab, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist ning metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega.

“Leiame, et on viimane aeg sõlmida ühiskondlik kokkulepe tasakaalukaks metsade majandamiseks. Eesti metsad on meie ühine rikkus. Jätkates metsaraiet praeguses tempos, on Eesti poole sajandi pärast kaetud valdavalt raiesmike või võsaga,” seisab pöördumises.

Pöördumisele andis allkirja 1649 inimest.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.