Korruptsiooni saab vähendada poliitilise konkurentsi avamisega

Arvamus, Pressiteade, Uudised15.01.2020

Eesti ühiskonnas viimasel ajal aset leidnud korruptsioonijuhtumid on tugevasti riivanud inimeste õiglustunnet. Olgu selleks siis Savisaare protsess või just avalikustatud juhtum Otepää vallas. Korruptsioonijuhtumite avastamine näitab, et vastavad ametkonnad teevad tööd. Samas on kahtlustusest süüdimõistva kohtuotsuseni väga pikk tee.

Midagi peab aga õigussüsteemis valesti olema, kui esitatud süüdistused korruptsiooniasjades kukuvad kohtus läbi või korruptsioonikuriteod lihtsalt aeguvad. Kas asju on menetletud lohakalt või on õigusnormid ajale jalgu jäänud või, mis veel hullem, on esitatud alusetuid süüdistusi. Tekkinud tulemus jätab teatud inimestele süüdimatuse pitseri, prokuratuuri alusetu süüdistamise korral aga märgi külge terveks eluks, sest meedia abil on avalikkus oma otsuse juba langetanud.

Vabaerakonna juhatus näeb ühe lahendusena korruptsiooni puudutavate materiaal- ja menetlusõiguse normide muutmist ja lisavahendite eraldamist Prokuratuurile. Leiame, et teine ja olulisem vahend korruptsiooni vähendamiseks on avada poliitiline konkurents ja viia ellu meie demokraatiapakett. Kui ühed ja samad erakonnad on liiga pikalt võimul, siis loob see hea pinnase korruptsiooniks. Poliitilise konkurentsi avamisega tagatakse aga kõikidele erakondadele võrdsed võimalused poliitikas osalemiseks. Samuti saaksid ka opositsioonis olevad erakonnad või valimisliidud paremad hoovad hoidmaks ära korruptsioonijuhtumeid.

“Erakondadele pole tagatud võrdsed võimalused poliitikas osalemiseks. Olgu siin takistustena välja toodud järgmised märksõnad: rahastamine, valimiskünnis, valimisringkonnad, kautsjon, kinnised nimekirjad,” ütles Vabaerakonna juhatuse liige Vahur Kollom, ja lisas “Vanad olijad kardavad muudatusi nagu tuld ja võimu tsementeerimine on toimunud juba aastakümneid. Tänane seadusandlik kord soodustab võimu kinnistamist konkreetsetele huvigruppidele ja pikk võimulolek loob hea pinnase korruptsioonile.”.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.