Krista Aru: jõuka Eesti eestvedajateks peavad saama hästi tasustatud teadlased

Uudised14.04.2018

Vabaerakond toetab Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) pöördumist ja Toompeal korraldatud Teadusmarsi kõnekoosolekul väljendatud seisukohti. Vabaerakonna arvates on teaduse rahastamise otsustav suurendamine eduka ja endaga toime tuleva Eesti arengus põhimõttelise tähtsusega.

„Vabaerakonna arvates on teaduse rahastamise otsustav suurendamine põhimõttelise tähtsusega eduka ja endaga toime tuleva Eesti arengus,“ ütles Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees ja riigikogu kultuurikomisjoni liige Krista Aru, lisades, et kahjuks on riigi keskvalitsus seni jätnud täitmata parlamendi poolt vastu võetud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegias „Teadmistepõhine Eesti 2014 – 2020“ sätestatud eesmärki: jõuda teadus- ja arendustegevuse finantseerimisel 2015. aastaks kolme protsendini SKT-st, kusjuures sellest üks protsent pidi moodustama riiklik finantseerimine. „Pärast 2015. ja 2016. aasta languseid moodustab käesoleval aastal teadustegevuse rahastus riigieelarvest taas küll 0,86%, kuid vajalikust on see siiski kaugel,“ lisas Aru.

Vabaerakond on seisnud teadus- ja arendustegevuse finantseerimise suurendamise eest 1%ni SKTst alates 2015. aastast. 15. detsembril 2015 korraldas Vabaerakonna fraktsioon Riigikogu saalis olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu teadus- ja arendustegevuse rahastamisest. Muudatusettepanekud teadus- ja arendustegevuse mahu suurendamiseks riigieelarvest esitas Vabaerakonna fraktsioon 2016., 2017. ja 2018. aasta riigieelarve seaduseelnõusse.

„Veerand sajandit tagasi oli konkurentsieeliseks kõrgharidus ja kõrgharidusega töötajad. 21. sajandil nendest enam ei piisa. Võidujooksus püsimiseks on vaja järgmist ühiskondliku tarkuse taset, mida võimaldab vaid olek ja püsimine teadmiste eesliinil,“ ütles Aru ning lisas, et riikide konkurentsiteguriks ja eduka edasiliikumise tingimuseks on saanud teaduse ja teadlaste osa riigis, teadlaste osalus sotsiaal – majanduslike protsesside lahendamisel ja teaduspõhiste otsuste osakaal.

„Teadus on kaasaegse ühiskonna edenemise ja sealhulgas majanduse konkurentsivõime arengumootor. Edendades teadust, arendustegevust ja innovatsiooni, loome me paremat ja kindlamat tulevikku“, kinnitab Aru.

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) korraldas 14. aprilli keskpäeval teadusmarsi ja kõnekoosoleku Lossi platsil kõrghariduse ja teaduse jätkusuutliku arengu toetuseks.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.