Krista Aru päris peaministrilt aru, miks ei rahastata teadust 1% ulatuses riigieelarvest

Uudised26.09.2018

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Krista Aru esitas tänases infotunnis  peaminister Jüri Ratasele arupärimise teadus- ja arendustegevuse rahastamise kohta.

Krista Aru soovis teada, kuidas liigub Eesti riik juba aastaid tagasi seatud eesmärgi poole finantseerida teadus- ja arendustegevust 1% ulatuses riigieelarvest.

Aru viitas, et peaminister Ratas on mitmetel rahvusvahelistel ja ka kodumaistel foorumitel õigusega rõhutanud teadus- ja arendustöö ning innovatsiooni tähtsust Eestile.

„Kas ja kuidas väljendub selle tähtsuse rõhutamine järgmise aasta riigieelarves? Ehk kas teadus- ja arendusnõukogu, mille esimees te olete, on vaadanud ümber oma otsuse teadus- ja arendustegevuse finantseerimise külmutamisest?“ küsis Aru.

Jüri Ratas vastas, et järgmisel aastal pole teadus- ja arendustegevus mitte ainult Haridus- ja Teadusministeeriumi küsimus, vaid see on valdkondlikult samuti Sotsiaalministeeriumi küsimus, Maaeluministeeriumi küsimus, MKM-i küsimus. Ja et järjest rohkem ja rohkem nendest suundadest teadusesse panustatakse.

Krista Aru täpsustavale küsimusele Eestile prioriteetsete teadusharude kohta vastas Jüri Ratas:

„Tuleb tunnistada, et arutelud teaduse arendamise prioriteetidest lähevad kahte eri suunda. On neid, kes ütlevad, et tõesti peaks fokuseerima teatud teadusvaldkondadele. Ja on neid, kes ütlevad, et me peaks ikkagi vaatama asja edasi nii laiapõhjaliselt kui võimalik. Mis ei tähenda seda, et fokusseeringut jääma ei pea,“ sõnas Ratas.

Vastates Anne Sullingu täpsustavale küsimusele möönis Jüri Ratas, et teaduse rahastamisel Eestis 1%-ni ei ole jõutud.

„Miks ta siis ei ole 1%?  Eks tuleb vaadata, ma arvan, pikemat lähiminevikku. 17 aastat ei tõstetud seda 1%-ni. Täna oleme läinud edasi. Tõsi, me ei ole 1% veel täpselt kätte saanud, aga olen kindel, et selles suunas liigutakse,“ ütles Ratas.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.