Krista Aru püüdis peaministrilt aru saada, mis on Ratase seisukoht tselluloositehase rajam

Uudised07.06.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees Krista Aru küsis peaminister Jüri Rataselt, milline on peaministri seisukoht 2017. aasta mais algatatud eriplaneeringu suhtes Tartu puidurafineerimistehase jaoks olukorras, kus kaks Keskerakonna koalitsioonipartnerit on avaldanud oma toetust eriplaneeringu peatamiseks ja kus ka Tartu linn, kelle territooriumile puidurafineerimistehast on eriplaaneeringu algses staadiumis plaanitud, on sellele vastu.

Peaminister Jüri Ratase sõnul vajab Eesti suuri investeeringuid ja ka väiksemaid investeeringuid. Eesti peab hoidma seda avatud ettevõtluse ja investeeringu joont. See on olnud Eestile oluline ja see on toonud ka tegelikult Eestile edu. Teiselt poolt, te ütlesite meie ühe kõige olulisema loodusressursi, puidu kohta, et puit vajab kõrgemat lõppväärindamist. Igal juhul kirjutan sellele mõlemale alla.

Mis on minu seisukoht? Arvan, et debatid peaksid olema lähiajal valitsuskabinetis. Väga loodan, et see võiks olla juba selle kuu jooksul, ma pean silmas juunikuu jooksul, et teha siis selline vaheülevaade ja otsustada, kuidas edasi minna. Olen toonud mitmeid korda välja säästva arengu printsiipi ja jätkan sellega. Minu meelest on oluline, et konsensust otsida majandus- ja looduskeskkonna vahel, aga ka sotsiaalkeskkonna vahel.

Arvan, et need signaalid, mis on Lõuna-Eestist tulnud, mis on Emajõe kallastelt, mis on tulnud Tartu linnast, need on päris tõsised ja olulised´signaalid kindlasti ka valitsuse edasiste plaanide jaoks. Valitsus on kollegiaalselt otsustanud eriplaneeringu algatamise tänases koalitsioonis ja eks valitsus peab ka siis järgnevad otsused ühiselt vastu võtma.

Ühtlasi tundis Krista Aru huvi, kas valitsuse aruteluks pannakse lauale ka alternatiivseid võimalusi, kuhu puidurafineerimistehas võiks Eestis veel tulla. Tartu Postimehes on pakutud välja Kundat.

“Investor peab kindlasti vaatama, mis on transpordiõlg, mis on teatud alternatiivsed majanduspositsioonid, kui ta hakkab sellist tehast looma, et kas ta jääb ellu, kas need investeeringud tasuvad ära. Loomulikult ta peab lähtuma loodusressursist, aga ta peab lähtuma ka kogukonna seisukohtadest minu arvates.

Investor on öelnud, et tal on huvi, riik kuulutab kõik hanked välja, aga selle finantseerib erasektor või erainvestor. Nii palju kui mina olen saanud aru, tänase investori puhul temal huvi kusagile teise kohta minna ei ole. Nii et antud kaasuse puhul rääkida laiendamisest vähemalt minule teada oleva info kohaselt pole alust, sest pole teist poolt, kellele see huvi pakuks investeeringute tegemise osas,” vingerdas Ratas vabaerakondlase küsimustele vastates.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.