VIDEO: Krista Aru soovitab mõelda ambitsioonikalt: Eestist saagu maailma kõige puhtam riik

Arvamus, Video21.11.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees Krista Aru pidas riigieelarve teise lugemise käigus kõne, milles kutsus mõtlema suurelt ja ambitsioonikalt.

Vabauudised avaldab Krista Aru kõne täismahus:

“Selle riigieelarve kõige suurem puudus on see, et puudub suur idee või aade. Eesti riik on nüüdseks jõudnud aega, kus on vaja otsustada kuhu, millisena ja milliste vahenditega liigutakse edasi.

20. novembril pakuti siin konverentsisaalis välja üks suur idee: Eestist saagu maailma kõige puhtam riik! Selleks on vaja teadus- ja arendustegevust. Selleks on vaja inimesi, kes innustuksid, usuksid sellesse teadus- ja arendustegevusse. Selleks on vaja läbimõeldud, aga samas ambitsioonikat arengukava, aga veelgi rohkem seda arengukava toetavat ja ellu viivat eelarvet.

Teadus- ja arendustegevus võimaldaks Eestil olla ka suurtest riikidest oma vaimult ja oma ideedelt ja ideid kandvatelt tegevustelt suurem. Samas ei tõsta me doktorandi toetusi. Kust tuleb siis see teaduspõhine teadmine, mida tahame rakendada nii maheriigi arenduses kui ka tööstuse digiteerimiseks, mille abil tahame aidata lapsi, mille abil tahame tegelikult edendada haridust?

Terve Eesti heaks!

Teiselt poolt on ja jääb ka suure ideeaate najal elavale riigile kohustus hoida oma keelt, oma kultuuri ja neid mitte ainult hoida, vaid neid ka kaasaegselt edasi viia. Üks meie tuumiktegevusi, mis ongi ühelt poolt haaranud ja katnud seda igipõlist väärtust ja teiselt poolt seda edasi viinud, on meie laulu- ja tantsupeod. Mitte ainult pidu ise, vaid kõikide nende tuhandete inimeste tegevus, kes on haaratud protsessi. Pidu on ainult kummardus, kummardus Eestile, kummardus rahvale, kummardus oma kultuurile, aga oluline on see protsess. Sellest protsessi toetamist oleme rääkinud, aga tegusid ei ole ole järgnenud.

Puuetega laste ja nende vanemate toetamine on see, mis kuulub ühe arenenud riigi loomulikku arengukäiku. Oleme selles vanuses riik, kus seda tuleb mõista, mõista ja tegelikult ka tegudega näidata. See, kui tugev on Eesti, sõltub suuresti ka sellest, kuidas haarame ja katame ühtse võrguna kogu oma muutuva hariduse. Ei piisa ainult sellest, et meil on hästi arenenud kõrgkool või hästi arenenud teadus. Meil on vaja kogu see haridussüsteem tervikuna viia eestikeelseks, et kaotada ära riigis kakskeelne maailm. Paljud võimalused, mida ka opositsioon on pakkunud, on jäetud selles eelarves kasutamata.”

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.