Kübarsepp: riigikogu õiguskomisjon lõpetagu poliitiline tagakiusamine

Uudised06.11.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni ja parlamendi õiguskomisjoni liige
Külliki Kübarsepp ütleb, et riigikogu õiguskomisjon peab tegelema
rahapesu uurimise sisulise parandamisega, mitte poliitilise
tagakiusamisega.

Kübarsepp kritiseerib teravalt riigikogu õiguskomisjoni esimeest,
keskerakondlast Jaanus Karilaidu, kes esitab õiguskomisjoni tööst
moonutatud tõde. “See on vastik. Karilaid ei saanud küsimustest aru ja
tõi mängu poliitilise mõõtme. Samuti jättis ta vastamata küsimusele,
millised erakonnad ja poliitikud Eestis või väljaspool seda on Danske
panga kaudu saanud nn musta raha,” kirjeldab Kübarsepp riigikogus toimunud
rahapesu problemaatikat käsitlenud riiklikult olulise küsimuse arutelu.

Kübarsepa sõnul peituvad rahapesu kaasuste uurimise probleemid puudlikus
rahvusvahelises koostöös, info liikumises ja andmevahetuses.
“Finantsinspektsioon, rahapesu andmebüroo ja riigiprokuratuur on juhtinud
tähelepanu sellele, et 2007. aastast on uurimispraktika olnud erinev ja
seetõttu on info liikumine muutunud. Kas oleme võimelised parandama
rahapesu kuritegudega seonduvat infovahetust ja tõstma
analüüsivõimekust? Menetleme parlamendis jälle riigieelarvet, aga me ei
räägi Eesti mainet ohtu seadvatest asjadest,” muretseb Kübarsepp.

Terve Eesti heaks!

Riigikogu õiguskomisjoni liikme hinnangul on karistuspoliitika liiga
leebe. “Pankade järelevalve tõhusamaks muutmise vajadus, aruandluse
sisseviimine ehk tõhusate riskikontrollide süsteemi olemasolu ja nende
paremaks muutmine on aruteludes korduvalt kõne alla olnud. Aga siiani on
rahandusministeerium tervikpildi loomisel passiivne,” sõnab Kübarsepp.

Tema sõnul tuleks rahapesu tõkestamise ja uurimise tõhusamaks muutmiseks
üle vaadata teavitamiskohustus. “Kas tõesti on nii, et saame reageerida
alles seejärel, kui tuleb kusagilt mingisugune ärevusttekitav signaal?
Miks ei tegutseta ajal, mil endal tuleb huvi või vajadus asjaolusid
kontrollida?” küsib Kübarsepp.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.