Kuidas ja kellele jagavad riigikogu vabaerakondlased “katuseraha”?

Uudised01.11.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni hinnangul peab uue aasta riigieelarve
senisest oluliselt rohkem panustama sotsiaal- ja riigikaitsesse, samuti
hariduse, teaduse ja kultuuri edendamisse. Vabaerakond näeb nende kulude
tõstmise võimalusi eeskätt riigiaparaadi ülalpidamiseks kuluva raha
vähendamises.

“Meie arvates on riigieelarves sellist raha, mis tuleks teisiti ümber
jagada 250- 300 miljonit eurot. Eesti Energia aktsiakapitali suurendamiseks
on eelarves praeguse seisuga ette nähtud 143 miljonit eurot. Samuti saaks
umbes 100 miljoni euro jagu kokku hoida riiklikke valitsemis- ja
halduskulusid. Seda eeskätt ministeeriumite ja nende haldusalas
tegutsevate sihtasutuste tasandil. Siit-sealt tuleb veel õhku välja lasta
näiteks erakondade riigieelarvelisest rahastamisest. Samuti peaks ära
jätma justiitsminister Urmas Reinsalule ja tema sõpruskonnale
planeeritava Riigiõiguse Instituudi asutamise ja vähendama senisega
võrreldes kolmandikuni Riigikogu liikmete kuluhüvitise määra,” loetles
Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel olulisi kokkuhoiu
allikaid.

Vabaerakond kavatseb riigieelarve abil katta lastevanemate eest lasteaedade
kohatasu, eraldada raha puuetega inimestele ja samuti hoolduskindlustuse
loomiseks ning suunata neli miljonit eurot doktoranditasude tõstmiseks.
Kavas on toetada Kaitseliidule sidetehnika ostmist ja laiapindse
riigikaitsega seotud programmide läbiviimist koos kohalike omavalitsuste
ja kogukondadega.

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon teeb ettepaneku eraldada Tartu ajaloolise
Maarja kiriku restaureerimistöödeks 4,19 miljonit, Tartu luterlikule
Peetri koolile 25 000 ja Jõgeva põhikooli töö- ja tehnoloogia klassi
sisustamiseks 7000 eurot. Samuti pakuvad vabaerakondlased välja rida
väiksemaid eraldisi.

Muuhulgas soovib fraktsioon toetada 20 000 euroga ajakirja Horisont
väljaandmist ja 15 000 euroga Haapsalu toomkirikut. Samuti soovivad
vabaerakondlased jagada väiketoetusi mitmetele erinevatele kogukondadele.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.