Kuido Nõmm: Vabaerakonna tervishoiupoliitika neli vaala

Uudised15.10.2018

Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juhataja Kuido Nõmme eestvedamisel sõnastati Vabaerakonna tervishoiupoliitika neli olulist põhimõtet.

1) Vabaerakond peab vajalikuks inimeste terve olemise soodustamist.

Tuleb soodustada tervislikke eluviise; suunata rohkem vahendeid haiguste ennetamiseks; kooliprogrammidesse tuleb lülitada tervise- ja esmaabiõpe jmt.

2) Vabaerakond toetab lahendusi, mis tõstavad tervishoiuteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.

Perearstid peavad ise saama otsustada oma nimistu suuruse üle; esmatasandile tuleb ette valmistada ja töötamist motiveerida pädevad ja piisava ettevalmistusega arste ja õdesid; paremini tuleb reguleerida pereõdede ja perearstide  vahelist koostööd; täiendavalt tuleb  riigi pool rahastada valvetööd; tuleb kehtestada kõrgemad visiiditasud patsientidele  lisamugavuse eest jpm.

3) Vabaerakond on kindlalt esmatasandi solidaarse ravikindlustuse meelsusega.

Selge ja kõigile teada pikaajaline poliitika; selged rahastamiskriteeriumid; oluliselt tuleb vähendada bürokraatiat tervishoiuteenuse pakkujate jaoks jmt.

4) Vabaerakond peab vajalikuks, et tervishoiu rahastamise peaks Eestis järgmisel nelja aastaga saavutama  Euroopa Liidu keskmise taseme SKT-st.  Täna on see Eestis 6,5%, Euroopa Liidus keskmiselt aga 9,9% .

Toome alkoholi ja tubakaaktsiisist laekuvad vahendid sinna, kus tekkib tegelik ja reaalne kulu – tervishoidu; viime töövõimetushüvitised Haigekassast välja; hakkame lisavahendite hankimiseks maksustama kapitali või kommertskinnisvara.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.