Pildi autor: Janar Siniväli

Külaelanike soovi ümberlükkamise põhjus peab olema arusaadav

Vabaerakonda kuuluvad riigikogu liikmed pöördusid õiguskantsleri poole, esitades arupärimise külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust

“Külade ühest omavalitsusest teise üleminekuga seotud sätteid leidub erinevates seadustes. Erinevate sätete rohkus ei tee seda protsessi sugugi lihtsaks ning on tekitanud arusaamatusi. Samas on esile kerkinud terve rida juhtumeid, kus küladel on tekkinud kindel soov oma kuuluvuse üle ise otsustada,” tõi riigikogu liige Küllike Kübarsepp eelmisel nädalal riigikogu istungil käsitletud arupärimises välja.

Kübarsepp märkis, et mitu volikogu on menetlenud külade soove liikuda ühest omavalitsusest teise kogukonna suhtes üleolevalt ning ilmselt ka seadustes esitatud nõudeid rikkudes.

Õiguskantsler Ülle Madise vastas, et küsimus õigusselgusest on põhjendatud. “Isegi meie ametkonnas töötav kohaliku omavalitsuse õiguse dotsent peab nägema tundide ja päevade kaupa vaeva, et saada enam-vähem selgeks, mis õigus külaelanikul, aga ka vallavolikogu liikmel, ministril, valitsusel või riigikogul tegelikult on,” tunnistas Madise.

Arupärijad soovisid õiguskantslerilt ka hinnangut Ambla vallavolikogu ja -valitsuse ning veel mitme Eesti valla tegevusele külade pöördumiste menetlemisel.

Ülle Madise sõnul on Ambla valla küladega seonduv veel menetluses. “Ma ei tahaks hetkel anda lõplikku hinnangut, kuigi meie töörühm on üpriski lõpusirgel ja õige pea saavad need seisukohad avalikuks,” ütles õiguskantsler.

Paljud Järvamaal asuva Ambla valla Ambla-poolse osa elanikud sooviksid liituda Tapa vallaga, selleks koguti eelmisel kevadel üle 400 allkirja.

Ambla vallavolikogu aga lükkas elanike esitatud eelnõu Ambla ja Käravete aleviku ning veel seitsme küla Tapa valla koosseisu ülemineku menetlemiseks tagasi ning keeldus hiljem ka elanike arvamuse väljaselgitamisest selles küsimuses.

Küll kommenteeris Madise Valgamaal asuva Puka valla näidet. Soontaga küla elanikud soovisid lahkuda Puka vallast ja ühineda hoopiski Helme vallaga, millest liitmiste käigus saab osa Tõrva vallast.

“Leidsime Soontaga küla elanike avalduse alusel Puka volikogu tegevust kontrollides, et istungid olid protokollitud puudulikult. Hoolimata sellest, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus selleks sõnaselgelt kohustab, ei olnud külaelanike esindajad kutsutud volikokku otsuse arutamise juurde ja otsus oli keelduv,” rääkis Madise.

Õiguskantsler palus Puka vallal need asjad korda teha ning volikogu tühistaski otsuse, millega tunnistati Soontaga küla lahkumist, ja nõustus algatama menetluse Soontaga küla minekuks Helme valda.

Madise ütles, et ühegi küla elanike arvamus ei ole automaatselt siduv ei sellele volikogule ega Eesti valitsusele, küll aga on see üks oluline argument, mis tuleb külaelanike soovi mittearvestamisel arusaadavalt ümber lükata.

Seotud piirkond: 
Järva- ja Viljandimaa