KUNINGAS KÜSIB (8) Kastreeritud ettevõtlus

Intervjuu03.11.2018

KUNINGAS KÜSIB

Vastab Raivo Kokser

K: Miks on nimelt just majandus- ja ettevõtluspoliitika teemad Sulle tähtsad ja südamelähedased?

RK: Olen 25 aastat samaaegselt juhtinud mitme eri valdkonna ettevõtet: põllumajandus, transpordilogistika, ehitus, eksporditeenus ja linnahooldus. Tunnen ennast kodus ka nende tegevustest tulenevate hangete koostamise ja võitmisega. Samuti olen päris hästi kursis lepinguõiguse temaatika, selle võimaluste ja kitsaskohtadega.

K: Milles näed ettevõtlusvaldkonna tõsiseid valupunkte ja murekohti tänases Eestis?

RK: Tänase Eesti olukord tööjõuturul on (väike)ettevõtjale äärmiselt keeruline. Praegu koalitsioonis olevate vampiirerakondade helded lubadused ettevõtlust toetada ja arendada on sulaselge häma.

K: Palun selgita, milles see hämamine seisneb.

RK: Näiliselt toetatakse justkui töövõtjate huve, kuid samas kastreeritakse peaaegu olematuks ettevõtjate võimalusi areneda ja investeerida. Uuest aastast kehtima hakkavad sotsiaaldemokraatide algatatud Töölepingu seaduse muudatused teevad Eesti ettevõtluskeskkonna ettevõtjatele veelgi keerulisemaks. Erinevalt majanduskompetentsiga inimestest ei pruugi tavainimene alati mõista, et tegelikult ongi just ettevõtlus see, mis kogu majandust üleval hoiab. Aga hetkel on Eestis väikeettevõtete omanike seas palgavaesus kaks korda suurem kui töövõtjatel! Päris hirmutav on ka ettevõtjate koormamine töötajatele haiguspäevade maksmisega.

K: Kuidas suhtud ettevõtja palgalise puhkuse ettepanekusse?

RK: Vahur Kollomi pakutud ideel seadustada ettevõtjale pool aastat palgalist puhkust iga viie aasta tagant on jumet. Ainult tahaks teada, kes maksab? Ametiühinguid me üle pakkuda nagunii ei suuda.  Näiteks Soome riigile on nende ametiühingud väga suurt majanduslikku kahju tekitanud.

K: Kas riik kiusab ettevõtjaid?

RK: Muidugi. Millegipärast kipuvad kõik Eestis sisse seatud nö “eesrindlikud maksuideed” realiseeruma just ettevõtjatele pandud  uute kohustustena. Absurd! Täna on Eesti ettevõtlusvaldkonna inimestel sügav mure, et mis saab edasi. Peaaegu 95% minu tuttavatest väikeettevõtjatest on firmasid koomale tõmmanud, seda nii töövõtjate puuduse kui ka ulmeliste nõudmiste tõttu, mida tööturul täna ettevõtjale esitatakse.

K: Milliste sammudega kavatseb Eesti Vabaerakond need masendavad kitsaskohad lahendada?

RK: Tuleb järjekindlalt nendest vastuoludest ja ettevõtlusele tehtavast ülekohtust üldsust teavitada ja alarmkella lüüa. Esmajärjekorras tuleb see nukker olukord selgeks teha  meie valijaile, kelle seas on ju arvestatav hulk väikeettevõtjaid. Visalt tuleb jätkata tööjõumaksude alandamise teemaga, peab tuima järjekindlusega nõudma tööjõukulude vähendamist ja nendele alternatiivsete tuluallikate leidmist. Kindlasti tuleb vähendada riiklikke regulatsioone ning anda ettevõtlusele ja ettevõtjatele rohkem vabadust.

KOKKUVÕTE:

* ETTEVÕTLUS ON MAJANDUSE MOOTOR

* ALANDAME TÖÖJÕUMAKSE JA TÖÖJÕUKULUSID!

* VÄHENDAME ETTEVÕTJAID AHISTAVAID RIIKLIKKE REGULATSIOONE!

* TEEME LÕPU PALGAVAESUSELE!

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.