KUNINGAS KÜSIB (2)

Intervjuu15.10.2018

KUNINGAS KÜSIB

Heiki Lill vastab

K: Miks on riigikaitse teema Sulle tähtis ja südamelähedane?

HL: Olen olnud Noorkotkas, gümnaasiumi lõpus astusin Kaitseliitu, Tartu Lennukolledžist  läksin vabatahtlikult aega teenima Eesti Kaitseväkke, kus läbisin nooremallohvitseri kursuse jalaväe erialal. Peale ajateenistust suundusin Kaitseliidu Kooli rühmapealike baasõppekursusele. Seejärel töötasin ligi kümme aastat vanglas valvurina, spetsialistina, inspektorina ja inspektor-korrapidaja abina. Hetkel olen Kaitseliidus kompanii ülema abi.

Seega on minu suhe riigikaitsega laiahaardeline. Kui on tahet oma riiki kaitsta, siis saab seda teha igal viisil – näiteks kasvõi jäätisepaberit tänaval üles korjates ja prügikasti pannes või küüditatute mälestuspäeval küünalt süüdates.

K: Milles näed sise- ja välisjulgeoleku valupunkte ja murekohti tänases Eestis?

HL: Eesti kaitsevõimekus algab igast Eesti inimesest. Tarvis läheb vaid isiklikku kaitsetahet, oskust kaitsta ning vahendeid kaitse teostamiseks. Kui riik funktsioneerib eeskujulikult ja kui kodanik saab riigis toimuvast aru ning ei tunne ennast riigi poolt petetuna, siis on ka inimene riigile lojaalne ja tema kaitsetahe on tugev. Kui aga inimesed tunnetavad, et riik teeb neile liiga ja on ebaõiglane, siis on ka kodanike kaitsetahe kindlasti väiksem.

Kaitsmisoskus ei ole ainult silmast-silma relvaga vaenlase mahanottimine, vaid näiteks ka teadmine, mida teha metsatulekahju korral või kuidas abistada autoavariis kannatanut või millistel puhkudel kutsuda välja politsei või päästeteenistus.

Tähtis on, et inimestel oleksid esmavajalikud vahendid kaitse teostamiseks. Näiteks, kas kodus on küünlaid, et elamine oleks  valgustatud kui pole elektrit ja kas koju on varutud mitme päeva söök. Ning seejärel on tarvis vahendeid ka reaalse konflikti lahendamiseks – kas  üksikvõitlejal on kõik vajalik olemas? Niisamuti peab kõik vajalik olemas olema jao, rühma, kompanii ja pataljoni tasandil.

K: Milliste sammudega kavatseb EVA Eesti kaitsevõimet parandada?

HL: Tuleb oluliselt tõsta inimeste teadlikkust riigikaitse teemadel, neid informeerida, suunata ja veenda.  Kodanikke tuleb oluliselt enam kaasata riigiellu, sisendada neisse kindel usk, et nemad ongi riik ja et kõikidest nende tegemistest sõltub riigi hea käekäik. Kui inimesel läheb hästi, läheb hästi ka riigil. Ja vastupidi, kui inimene on rahulolematu või kui tal puudub usk riigi tegemistesse, siis vireleb ka riik ning nõrgeneb tema kaitsevõime.

Teavitustöö ja oskuste arendamisega tuleb alustada juba varakult, lasteaias ja koolis, et lapsed teaksid maast-madalast, kuidas tulla toime erandlikes olukordades (elektrikatkestus, torm, avarii jms). Vanemate klasside õpilased peaksid kindlasti oskama esmaabi anda. Ja muidugi tuleb riigikaitse teemadel palju enam harida ka lapsevanemaid.

Kui me tahame ennast ja oma riiki kaitsta ja teeme selleks reaalseid samme, alles siis saame hakata lootma teiste abile.

KOKKUVÕTE:

* RIIGI TEEB TUGEVAKS TEMA KODANIKE KAITSETAHE

* RIIGI, PEREKONNA JA IGA EESTI INIMESE HEAOLU JA JULGEOLEK ALGAB KODUST

 JA KOOLIST, ÕIGEST MÕTTEVIISIST JA TEADMISTEST   

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.