KUNINGAS KÜSIB (3) Eesti kultuur – iidne ja uudne

Intervjuu17.10.2018

KUNINGAS KÜSIB

Elo Lutsepp vastab

K: Miks on nimelt just kultuuriteema Sulle tähtis ja südamelähedane?

EL: Olen kogu oma teadliku elu olnud aktiivne kultuuri tarbija ja miks mitte ka selle looja.

K: Milline on Sinu isiklik tööalane suhe kultuurivaldkonnaga?

EL: Õppisin lastemuusikakoolis viiulit ja tean seega omaenese kogemustest, kuidas huviharidus kujundab kasvavat noort inimest.

Tegutsen tänaseni koorijuhina ja seeläbi seisan selle eest, et meie identiteediks kujunenud unikaalne laulupeotraditsioon ei raugeks. Olen ajaloolane-kunstiteadlane. Töötan iga päev püüdlikult selle nimel, et inimesed märkaksid enda ümber meie rikkalikku kultuuripärandit ja sooviksid ning oskaksid seda ka hoida ja järeltulevatele põlvedele edasi anda.

K: Milles näed oma valdkonna tõsiseid valupunkte ja murekohti tänases Eestis? Milliste sammudega kavatseb Vabaerakond need lahendada?

EL: Igale Eesti lapsele peab olema kättesaadav huviharidus või ka lihtsalt huvitegevus, praegu see aga paraku pole nii. Loomulikult pole vaja tšelloõpetajat igasse maakooli, aga laulda, tantsida või näitemängu teha peab olema võimalik igal lapsel ja noorel. Vabaerakond seisab selle eest, et kooliprogrammi oleks lõimitud vähemalt üks tasuta huvihariduse ring ja kehalise tegevuse (spordi) treening. Samuti toetame koolide juures noortekeskuste loomist.

Kõikjal Eestis, ka kõige kaugemates valdades, peab olema võimalik osa saada kultuurielust ja soovi korral olla ise selle looja igas vanuses. Vabaerakond on kindlal seisukohal, et rahva- ja seltsimajade võrk peab ilmtingimata säilima, kultuuritaristule tuleb luua head arenguvõimalused ning seda kõike tuleb riiklikul ja kohalike omavalitsuste tasemel rahaliselt toetada. On ju rahva- ja seltsimajadel peale kultuurilise ka suur sotsiaalne tähtsus kogukondade ühtekuuluvuse ja idenditeedi hoidmisel.

Tunnen südamest muret rahvaraamatukogude võrgu kokkutõmbamise pärast. Nii ongi Vabaerakond oma programmi kultuurilõigus sätestanud, et kirjakultuuri kättesaadavuse tagamiseks tuleb säilitada ja kaasajastada rahvaraamatukogude võrgustik ning kindlustada nende finantseerimine. Igas rahvaraamatukogus peab olema võimalik kasutada tasuta e-laenutuse teenust ning tagatud juurdepääs olemasolevatele avaliku raha eest loodud andmebaasidele ja digihoidlatele. Praegu kipub tehnika tase e-lahendustele jalgu jääma.

Et laulupidude traditsioon kui rahva üks emotsionaalsem tuumväärtus ei raugeks, tuleb lahendada koori-, orkestri- ja tantsujuhtide ametialane ja õiguslik staatus. Vabaerakond seisab selle eest, et kollektiivide juhtidele oleks kindlustatud töötasu, mis võimaldab toimetuleku põhitöötasust.

Me väärtustame eesti taluarhitektuuri ning peame vajalikuks selle hoidmiseks ja arendamiseks luua maaelu-, keskkonna- ja kultuuriministeeriumi koostöös eraldi sihtprogramm.

Eesti kultuuripärandi säilimiseks ei piisa vaid inimeste teadlikkusest. Eesti riigi kohus on igakülgselt ja järjekindlalt toetada sihtotstarbeliselt kõiki eelpool nimetatud valdkondi.

KOKKUVÕTE

* TASUTA HUVIALARING JA TRENN IGALE EESTI LAPSELE!

* RAHVA- JA SELTSIMAJAD ON KOGUKONDADE KULTUURITEMPLID

 JA ÜHTEHOIDMISE KOJAD

* SÄILITAME JA KAASAJASTAME RAHVARAAMATUKOGUDE VÕRGUSTIKU

* VÄÄRILINE TASU KOORI-, ORKESTRI- JA TANTSUJUHTIDELE, ET LAULUPIDUDE

  HOOG EI RAUGEKS!

* LOOME SIHTPROGRAMM EESTI TALUARHITEKTUURI SÄILITAMISE

 FINANTSEERIMISEKS

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.