KUNINGAS KÜSIB (4) Meie suurim rikkus on lasterikkus

Intervjuu23.10.2018

KUNINGAS KÜSIB

Heli Künnapas vastab

K: Miks on nimelt just perepoliitika teema Sulle tähtis ja südamelähedane?

HK: See teema on minu jaoks ülimalt oluline, sest kõik oluline ja olemuslik algab ju perekonnast. Alustades sellest, millised on meie võimalused eluteel ja lõpetades kasvõi sellega, millise tujuga hommikuti koduuksest välja astume. Eesti riigi heaolu oleneb sellest, kui tugev ja õnnelik on Eesti perekond. Nagu Vabaerakonda kuulumine tähendab minu jaoks vabadust valida ja samas ka vastutust oma valikute eest, nii toetan ka perepoliitikas inimestele rohkem vastutustundega tehtud vabu valikuid andma.

K: Soostusid olema Vabaerakonna programmiloomes just nimelt perepoliitika valdkonna kõneisikuks. Miks?

HK: Üheksa aasta jooksul on minu perre sündinud viis last, kellede kasvatamise kõrval olen omandanud magistrikraadi, kutsehariduse, avaldanud 15 raamatut ning üles ehitanud toimiva väikeettevõtte – Heli Kirjastus OÜ, mis avaldab mu enda ja nüüdseks ka teiste autorite raamatuid. Võin endale lubada luksust elada maal ja igapäevaselt näha, kuidas pereelu ja laste kasvamine ja kasvatamine suhestuvad Eesti elu tänase reaalsusega.

K: Milles näed tänase Eesti perepoliitika hetkeseisu vaadeldes tõsisemaid valupunkte ja murekoht? Milliste sammudega kavatseb EVA need lahendada?

HK: Esiteks, pereinimestele on ülimalt oluline küsimus, kuidas otstarbekalt, mõistlikult ja praktiliselt ühildada töö- ja pereelu. Mida suurem on perekond, seda rohkem vajab ta materiaalseid vahendeid ning seda väiksemaks muutub võimalus tööl käia või isegi töökohta leida. Lasteaedade kohatasud ning toiduraha võtavad suure osa töötava vanema palgast. See on otsekui nõiaring.

Lahendused:

* tasuta lasteaed – kõigile lastele tuleb tagada alusharidus ja soe toit;

* väikeettevõtluse toetamine – anda lapsevanematele võimalus on oma võimeid ja oskusi ettevõtluses rakendada, et oleks võimalik tööle ja laste kasvatamisele kuluvat aega paremini ühildada.

Teiseks murekohaks on, kuidas Eesti riigi säilimise seisukohalt soodustada rahvastiku juurdekasvu.  Iga perekond võib ju saada nii palju lapsi kui ta soovib ja suudab üles kasvatada, samas tuleb jätta vabadus jääda lastetuks ka neile, kes lapsi ei soovi. Aga just lasterikkad pered on need, kuhu suure tõenäosusega lisandub veel mõni laps ning seega on tarvis leida lahendusi lasterikaste perede toetamiseks ja väärtustamiseks. Aidata tuleks  neid peresid, kes ka ise püüavad toime tulla töö- ja pereelu ühildamisega ning panustavad sellesse, et lastest täisväärtuslikud ise hakkamasaavad Eesti kodanikud kasvaksid.

Lahendused:

* üks tasuta huviring igale lapsele;

* kodulaenu ning suurema auto ostmiseks liisingu saamise soodustused lasterikastele peredele – pangalaenu saamine on keeruline lapsevanematest väikeettevõtjatele, samuti maal elavatele inimestele. Tuleb luua nö riikliku käenduse süsteem, millega riik leevendab laenu abil kodu ja auto soetamist lasterikastele peredele;

* maksusoodustused sõltuvalt laste arvust perekonnas.

KOKKUVÕTE:

* IGALE LAPSELE TASUTA ALUSHARIDUS JA SOE TOIT!

* IGALE LAPSELE TASUTA HUVIRING!

* TOETAME ÕNNELIKKU JA TUGEVAT LASTERIKAST PEREKONDA

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.