KUNINGAS KÜSIB (5) Ettevõtlus elustiiliks!

Intervjuu23.10.2018

KUNINGAS KÜSIB

Kristo Krumm vastab

K: Miks on nimelt just majandusteema Sulle tähtis ja südamelähedane?

KK: Olen hariduselt majandusteadlane, õppinud ja õpetanud majandust ja ettevõtlust 19 aastat erinevates ülikoolides Eestis ja lühiloengud andnud ka väljaspool Eestit. Samuti pean end ettevõtjaks ning ettevõtjate koolitajaks.

K: Kuidas saab Sulle kireks olla nii kuiv ja emotsioonivaene valdkond nagu majandus?

KK: Vastupidi, see on väga kirglik valdkond. Ja seepärast on majanduses toimuv, majanduse põhialused ja majanduspoliitika lisaks mu tööle ka isikliku huvi vaatepunktist minu igapäevasteks uurimisobjektideks. Mind paelub eelkõige majanduspoliitika globaalsel tasemel – miks, kuidas ja millistel eesmärkidel majandust juhitakse ja kuidas majandus toimib eri riikides ja eri aegadel.

K: Mõistan. Ilmselt on Sul ka retsepte, milliseks Vabaerakond peab oma majanduspoliitika kujundama ja millised on meie põhisõnumid selles valdkonnas?

KK: Jah, mul on kindel nägemus ja teadmine, kuidas majandus on seotud riigivalitsemisega, erinevate maailmavaateliste lähenemistega ning kuidas leida sobilik majandusmudel riigi tasemel.

K: Kas selles mudelis on koht ka ettevõtlusel ja ettevõtjatel?

KK: Kindlasti. Ettevõtluses olen keskendunud ettevõtjate nõustamisele nende äri käimalükkamisel. Olen ise läbi teinud ettevõtjaks kasvamise protsessi rohujuure tasandilt ning oman väga head ettekujutust kogu protsessist: ideest teostuseni ja ettevõtte müümiseni.

K: Palun anna aimu, mida tuleks Eestis lähiajal majanduse ja ettevõtluse valdkondades ette võtta, millest alustada?

KK: Tuleb keskenduda järgmistele väljakutsetele:

– välja pakkuda uus ja tõhus maksupoliitika ettevõtja seisukohast. Keskenduda tuleb  eelkõige väike- ja mikroettevõtjatele ning luua selline maksusüsteem, et 1-2 inimesega nn elustiili-ettevõtted saaksid toimida jätkusuutlikult. Praegu see paraku nii ei ole.  Soovin, et inimestel tekiks jätkuv huvi oma sissetulekuid mitmekesistada läbi ettevõtluse eriilmeliste vormide

– tuleb kaasajastada jagamismajanduse toimimine ja lõpetada ülereguleerimine.  Ettevõtlikud inimesed peavad saama võimaluse mugavalt ja seaduslikult lisatulu teenida lisaks tavapärasele palgatööle

– kiiremas korras tuleb julgemalt uuesti võtta arutluse alla Eesti maapõuevarad, eelkõige fosforiit. Kas Eesti riik julgeb sellel teemal ükskord lõpliku otsuse langetada või lükatakse jaanalinnuna neid tähtsaid otsuseid aina edasi? Meil on selles küsimuses kindel seisukoht.

K: Milline on Sinu konkreetne ettepanek?

KK: Meie eeskuju võiks olla naftariik Norra. Seal loodi riiklik investeerimisfond, et tagada piisav rahvuslik rikkus tulevastele põlvedele. Need arengud peavad käima käsikäes kogu majandussektori suunamisega kaasaegse, aga väga konkurentsitiheda digimajanduse suunas.

K: Kas Vabaerakonnal on visioon, mis on Eesti majandusvaldkonna fookuses 20-30 aasta pärast?

KK: Muidugi on meil pikk vaade Eesti majanduse arengule. Selleks on majandusmudel, mis toob meile tuntuse ning eduloo, mida me tegelikult väga vajame. Et  jõuda elatustasemelt sinna, kus on meie nn etalonriigid: Soome, Rootsi, Norra, Taani jt. Need põhimõtted on välja toodud meie erakonna programmis ning saavad kajastatud ka valimisprogrammi majanduspeatükis.

KOKKUVÕTE:

* EESTI VAJAB UUT MAJANDUSMUDELIT!

* ETTEVÕTLIKKUS TULEB RIIKLIKULT TÄHTSA KÜSIMUSENA ETTE VÕTTA!

* ETTEVÕTLUS ELUSTIILIKS!

* TEEME LÕPU ÜLEREGULEERIMISELE ETTEVÕTLUSES!

* LOOME KORRA NAGU NORRAS!

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.