KUNINGAS KÜSIB (7) Haridus ja haritus kui tõeline vabadus

Intervjuu29.10.2018

KUNINGAS KÜSIB

Märt Läänemets vastab

K: Milline on Sinu isiklik suhe haridusvaldkonnaga?

ML: Olen töötanud suurema osa oma elust – üle 30 aasta – Tartu Ülikooli teaduri ja õppejõuna, tükati tunniandjana ka keskkoolis. Nii et võin julgesti öelda, et teadus ja haridus ongi minu ala läbi ja lõhki. Lisaks on abikaasa alg- ja põhikooli õpetaja ning enda nooremad lapsed ka veel kooliskäijad, nii et koolielu on täitsa igapäevane teema.

K: Niisiis on mõisted nagu kool, kooliskäimine, kooliharidus, koolielu ja koolitamine Sulle tähtsad ja südamelähedased?

ML: Kahtlemata. Ning muidugi ka isiklik, üldisem ja filosoofilisem suhe koolitemaatikasse – olen üdini hariduse usku. Inimeseks saamine ja kultuuri kestmine käib ainult ja eranditult läbi hariduse ning seega peab riigi ja ühiskonna esmane hool olema hariduse edendamine. Kui see nii aga ei ole, on igasugune ühiskond paratamatult vältimatu allakäigu teel.

K: Sa usud vankumatult õpetamisse ja õpetajatesse. Miks?

ML: Õpetaja on kõige tähtsam elukutse, elu kutse. Kui see nii millegipärast ei ole (ja Eestis kahjuks ei ole), on ühiskonna väärtushinnangud täiesti paigast ära. Hindan väga budistide suhtumist Õpetajasse, keda nimetatakse heaks sõbraks ehk hüvesõbraks, inimeseks, kes pakub teistele omakasupüüdmatult kõige suuremat hüve –  teadmisi ja (elu)tarkusi. Õpetajate-hüvesõprade otsimine ja leidmine, nende jäägitu austamine ning nende pakutava headuse vastuvõtmine ja järgimine peaks olema loomuldasa iga lapse ja noore inimese elu läbiv teema. Sest ainult haridus ja haritus teevad tõeliselt vabaks!

K: Milles näed haridusvaldkonna tõsiseid valupunkte ja murekohti tänases Eestis?

ML: Kahjuks on meil haridussüsteemis valu- ja murekohti lubamatult palju:

1. Haridussüsteem on ülejuhitud ja -reguleeritud.  Kogu riikliku hariduse juhtimise loogika on pea peale pööratud: administreeritakse mitte õpetaja- ja õppija-, vaid ametnikekeskselt.

2. Üldhariduskooli õpetajatel on liiga suur normkoormus ja puudub arusaadav karjäärimudel. See aga põhjustab õpetajatele väga suurt stressi ja peletab noored õpetajad koolist eemale.

3. Koolid on kogukondadega kahetsusväärselt vähe seotud või hoopis sidumata.

4. Jätkub väikeste maakoolide sulgemine, mis on täiesti lubamatu.

5. Lasteaedu kui alushariduse andjaid ei väärtusta piisavalt kui haridusasutusi. Lasteaiaõpetajate palgad on alandavalt väikesed ning lasteaia kohatasud on omavalitsuseti äärmiselt ebaühtlased ja sageli ebaõiglased.

6. Ei rakendata eestikeelse ühtluskooli põhimõtteid kõikidel üldhariduskooli tasanditel.

7. Teaduspõhise Eesti retoorika on sõnakõlks, kuna kõrgharidusse ja teadusesse suunatav riiklik  raha on ebapiisav.

8. Tasuta kõrgharidusmudel on läbi kukkunud, sest Eesti riigil ei ole vahendeid, tahet ega võimekust seda tegelikult ellu viia.

9. Haridussüsteem ei ole isetoimiv (nagu oleks normaalne). Süveneb bürokratiseerumine, tsentraliseerimine ja ametnike diktaat.

K: Milliste sammudega kavatseb Eesti Vabaerakond need tõsised probleemid haridusvaldkonnas ära lahendada?

ML: Eesti Vabaerakond saab neid olemuslikke ja tõsiseid probleeme lahendada vaid siis, kui tal õnnestub saada piisav hulk oma esindajaid Riigikokku ja valitsuskoalitsiooni. Hariduspoliitika kujundamisel tuleb eelkõige näha suurt plaani, sest hariduse mõistlik ja piisav rahastamine sõltub kõigi teiste valdkondade edukusest. Hariduspoliitika kujundamine ja juhtimine peab muutuma professionaalsemaks, kaasama rohkem erialaliitude esindajaid ja juhinduma teadusuuringutest. Õpetajakutse väärtustamine ei ole mingi PR-teema, vaid õpetaja igapäevatöö tingimuste parandamine, talle suurema otsustusõiguse ja usalduse andmine. Meie eesmärgid ja tegevuskava on sõnastatud valimisprogrammi hariduse peatükis.

KOKKUVÕTE:

* HARIDUS JA HARITUS ON INIMESEKS SAAMISE JA KULTUURI KESTMISE AINSAKS TAGATISEKS

* AINULT HARIDUS JA HARITUS TEEVAD TÕELISELT VABAKS!

* LÕPETAME HARIDUSSÜSTEEMI ÜLEJUHTIMISE JA ÜLEGULEERIMISE!

* ÕPETAJATE KOORMUS NORMAALSEKS JA PALK ÕIGLASEKS!

* TOETAME KODULÄHEDASI MAAKOOLE JA LASTEAEDU

* SUURENDAME KÕRGHARIDUSE JA TEADUSLOOME RIIKLIKKU RAHASTAMIST

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.