LOE JA IMESTA! Kes hääletasid riigikogus Eesti maapiirkondade toetamise vastu?

Uudised15.01.2019

Valitsuserakonnadhääletasid riigikogus maha Vabaerakonna fraktsiooni esitatud eelnõu, mis oleksaidanud euroraha tõhusama jagamise abil teise Eesti esimesele järele.

Saalis viibis hääletusehetkel 35 riigikogulast ja puudus 66 saadikut. Eelnõu oleks aga vajanudriigikogu suure saali lihthäälte enamust. Kui kell 10 alanud riigikoguistungile registreeris end 69 riigikogulast, siis Eesti maapiirkondade javäikelinnadele eluolu parandamiseks esitatud eelnõu hääletamise ajaks lahkusidriigikogu saalist pooled riigikogulased.

Vabaerakonna esimees KaulNurm on riigikogulaste vastutustundetuse ja Eesti ääremaastumise probleemisihiliku maha salgamise pärast pettunud. „Mis parlament see on, mis ei hoolimuust, kui ainult Suur-Tallinna käekäigust ja heaolust. Selleks, et taotleda jasaada eurotoetust on alati vaja omafinantseeringut. Omafinantseeringu määr Eesti kaheks jagamise korral oleks vähem arenenudpiirkonna puhul 15%, aga kui nüüd jääme ühtse lähenemise juurde, siis kerkibsee 45%-ni. See omakorda tähendab, et vaesemad omavalitsused, kel oleksseda kõige rohkem vaja, ei suuda enam üldse euroraha taotleda,“ märgib Nurm.

Kohal viibinud 35saadikust toetas Eesti vaesemate ja mahajäänumate piirkondade euroraha toeljärele aitamist kõigest 12rahvasaadikut. Nendeks olid vabaerakondlased Jüri Adams, Krista Aru, AndresHerkel, Ain Lutsepp, Enn Meri ja Jüri Saar. Samuti toetasid vabaerakondlasteääremaid abistavat eelnõu sotsialistid Jaanus Marrandi, Hardi Volmer ja InaraLuigas, keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin, isamaalane Tarmo Kruusimäe jaVabaerakonna edurivis kandideeriv Tiina Kangro.

Saalis viibisid, kuidjäid erapooletuks reformierakondlasest kindral Ants Laaneots ja isamaalaneViktoria Ladõnskaja-Kubits.

Saalis viibisid, kuid jätsidhääletusnupule vajutamata keskerakondlane Enn Eesmaa, sotsialist MonikaHaukanõmm, reformierakondlane Jüri Jaanson, sotsialist Toomas Jürgenstein,keskerakondlased Jaanus Karilaid, Valeri Korb, Igor Kravtšenko, Heimar Lenk,Aadu Must, Toomas Paur, Kersti Sarapuu, Märt Sults, Toomas Väinaste ja ViktorVassiljev.

Samuti jätsid hääletamataisamaalane Marko Pomerants, reformierakondlased Vilja Toomast, Hanno Pevkur jaAivar Surva,

Eesti KonservatiivseRahvaerakonna ainsad saalis viibinud saadikud Uno Kaskpeit ja Henn Põlluaasolid maapiirkondade ja väikelinnade euroraha toel paremale järjele aitamiselevastu.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.