LOE, millised erakonnad ajaksid Eesti oma lubadustega kõige kiiremini pankrotti

Arvamus20.02.2019

Rahandusministeerium avaldas erakondade valimislubaduste maksumuse. “Ilmneb, et Vabaerakond on oma poliitiliste lubaduste hinnalipikuga üks vastutustundlikumaid erakondi,” rõõmustab Vabaerakonna esimees Kaul Nurm.

Kust leiab Vabaerakond oma valimislubaduste katteks 893 miljonit eurot täiendavaid katteallikaid?

„Vabaerakond kajastas oma programmis vähemalt seitse erinevat rahalist katteallikat. Lisaks pole rahandusministeerium üldse hinnanud Vabaerakonna riigipidamise kokkuhoiukava, riigikapitalismi vohamise piiramist ja eelarve-eelistuste ümberseadmist,“ viitab erakonna esimees Kaul Nurm asjaolule, et ilmselt on Vabaerakonna lubadused rahandusministeeriumi hinnangutest veelgi tervemõistuslikumad.

Samuti on Vabaerakond seisukohal, et riiklike suurinvesteeringuid ei tuleks finantseerida 100% jooksvate eelarvetuludega, vaid laenudega, kus iga-aastased laenumaksed on ajatatud vastavalt iga investeerimisobjekti kasulikule elueale. “Nii vabaneks hulga eelarvetulusid igapäevaste avalike teenuste finantseerimiseks. Kust leiavad katteallikad aga teised erakonnad, ei tea keegi,” märgib Nurm.

Vabauudised näitavadjärgnevalt numbriliselt, millised on erinevate erakondade kümme rahaliseltkõige kallimat valimislubadust ja millist mõju need avaldavad 2019-2023. aastateriigieelarvele.

EKRE

 • keskmise pensioni tõstmine 800 euroni, 594mln eurot
 • käibemaksu alandamine 15%-le, 570 mlneurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 2%-niSKT-st, 382 mln eurot
 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3- või4-realiste maanteede ehitus, 283 mln eurot
 • toiduainete käibemaksu alandamine 9%-le,216 mln eurot
 • maksuvabad töövõtjate tervisekulutused6000 eurot aastas, 160 mln eurot
 • tulumaksu määra alandamine iga lapse pealt¼ võrra, 144 mln eurot
 • kaitsekulutuste tõus 2,6%-ni, 141 mlneurot
 • kohalike teedehoiu rahastamine, 125 mlneurot
 • pensionite vabastamine tulumaksust, 115mln eurot

Negatiivnemõju riigieelarvele kokku 2,764 miljardit eurot.

Sotsiaaldemokraadid

 • keskmise pensioni tõus 700 eurole, 320 mlneurot
 • õpetajate miinimumpalga tõus 2000 eurole,220 mln eurot
 • alampalk 570 eurot tulumaksuvaba + uuedmaksuastmed, 180 mln eurot
 • pikaajalise hooldussüsteemi rahastamine,161 mln eurot
 • teehoiuprogramm + investeeringudpõhimaanteedesse, 150 mln eurot
 • pensionäride töötamiselesotsiaalmaksusoodustused, 143 mln eurot
 • esimese ja teise lapse toetuse tõus 100eurole kuus, 113 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine1%-ni SKT-st, 95 mln eurot
 • hooldust vajavate inimeste tugiteenused,95 mln eurot
 • reisijateveo üleviimine raudteelelektrirongidele, 94 mln eurot

Negatiivnemõju riigieelarvele kokku 2,537 miljardit eurot.

Keskerakond

 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3- või4-realiste maanteede ehitus, 200 mln eurot
 • pikaajalise hooldussüsteemi rahastamine,161 mln eurot
 • keskmise vanaduspensioni tõus 100 eurot,140 mln eurot
 • õpetajate keskmise palga tõus 2000 euroni,124 mln eurot
 • esimese ja teise lapse toetuse tõus 100euroni, 113 mln eurot
 • kohalike teedehoiu rahastamine, 95 mlneurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine1%-ni SKT-st, 95 mln eurot
 • keskmise vanaduspensionitulumaksuvabastus, 58 mln eurot
 • Tallinna Haigla ehitus, 50 mln eurot
 • lasterikaste perede toetus, 48 mln eurot

Negatiivnemõju riigieelarvele kokku 1,506 miljardit eurot.

Eesti200

 • pensionäride tulu sotsiaal- ja tulumaksuvabastus1000 euroni kuus, 418 mln eurot
 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3-realistemaanteede ehitus, 400 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine 2%-niSKT-st, 286 mln eurot
 • koolivõrgu riigistamine, 148 mln eurot
 • sotsiaalmaksulae kehtestamine 3xkeskmisele palgale, 109 mln eurot
 • Saaremaa püsiühenduse ehitamine, 33 mlneurot
 • Narva-Ivangorodi silla rekonstrueerimine,31 mln eurot
 • perele tasuta laste huviringid alates 3.lapsest, 28 mln eurot
 • ühistranspordivõrgu arendamine Tallinnas, 25mln eurot
 • haigushüvitise maksmine alates 1. päevast,18 mln eurot

Negatiivnemõju riigieelarvele kokku 1,484 miljardit eurot.

Rohelised

 • tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 600euroni, 365 mln eurot
 • käibemaksumäära alandamine (mahe)toiduainetele,235 mln eurot
 • erakorraline pensionitõus 100 eurot, 198mln eurot
 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3-realistemaanteede ehitus, 120 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine1%-ni SKT-st, 95 mln eurot
 • tasuta ravikindlustus kõikidelekodanikele, 86 mln eurot
 • puuetega inimeste toetusteks, 76 mln eurot
 • klassikalise ettevõtte tulumaksusisseseadmine, 75 mln eurot
 • Haapsalu ja Pärnu raudteeühendustetaastamine, 35 mln eurot
 • Tallinna ringraudtee ehitus, 31 mln eurot

Negatiivnemõju riigieelarvele kokku 1,459 miljardit eurot.

Reformierakond

 • keskmise pensioni tõus 200 euro võrra, 266mln eurot
 • kõigile 500-eurone tulumaksuvaba miinimum,247 mln eurot
 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3- või4-realiste maanteede ehitus, 200 mln eurot
 • hooldusabi teenused, 161 mln eurot
 • õpetajate keskmise palga tõus 2000 euroni,124 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine1%-ni SKT-st, 95 mln eurot
 • keskmine pension tulumaksuvabaks, 93 mlneurot
 • üksikpensionäride toetus, 41 mln eurot
 • tasuta laste huvitegevus, 33 mln eurot
 • tervishoiu- ja sotsiaalsfääriintegratsioon, 30 mln eurot

Negatiivnemõju riigieelarvele kokku 1,304 miljardit eurot.

Vabaerakond

 • õpetajate keskmise palga tõus 2570 euroni,260 mln eurot
 • riikliku pensioni tõus 125 euro võrra, 251mln eurot
 • palgatuludelt tulumaksu langetus 12%-le,201 mln eurot
 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3- või4-realiste maanteede ehitus, 200 mln eurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine1%-ni SKT-st, 142 mln eurot
 • tervishoiukulutuste lisarahastamine, 110mln eurot
 • pensionäride riiklik pension ja alampalkmaksuvabaks, 93 mln eurot
 • abikaasade ühisdeklaratsioon + laste pealttäiendav tulumaksuvabastus, 42 mln eurot
 • lasteaia kohatasu kaotamine, 39 mln eurot
 • Suurele väinale püsiühenduse ehitamine, 33mln eurot

Negatiivnemõju riigieelarvele kokku 893 miljonit eurot.

ErakondIsamaa

 • Tartu, Pärnu ja Narva suunal 3- või4-realiste maanteede ehitus, 200 mln eurot
 • kaitsekulutuste tõstmine 2,5%-ni SKT-st,113 mln eurot
 • teedeinvesteeringud ja -hooldus, 95 mlneurot
 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine1%-ni SKT-st, 95 mln eurot
 • õpetajate keskmise palga tõus 1500 euroni,43 mln eurot
 • täiendav maksuvaba tulu lastega peredele,33 mln eurot
 • tasuta laste huvitegevus, 27 mln eurot
 • kiire internet iga majapidamiseni, 25 mlneurot
 • siseriiklikud üleminekutoetusedpõllumajandusele, 15 mln eurot
 • IT-õppe koolides, 9 mln eurot

Negatiivnemõju riigieelarvele kokku 710 miljonit eurot.

ElurikkuseErakond

 • teadus- ja arendustegevuse rahastamine1%-ni SKT-st, 102 mln eurot
 • Rail Balticu projekti peatamine, -85 mlneurot

Negatiivnemõju riigieelarvele kokku 17 miljonit eurot.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.