Märjamaal represseerivad kohalikud volinikud Vabaerakonna piirkondlikku juhti

Uudised24.04.2018

17. aprillil toimus Märjamaa vallavolikogu istung, kus kohaliku volikogu osa liikmeid võtsid kätte ja hakkasid Vabaerakonda kuuluvat volikogu esimeest Urmas Kristalit umbusaldama muu hulgas selle eest, et too astus umbes kuu aega tagasi Vabaerakonna liikmeks.

Enne päevakorra juurde asumist palus volikogu liige Harri Jõgisalu sõna ja luges ette seitsme volikogu liikme umbusaldusavalduse volikogu esimehele, Vabaerakonna liikmele Urmas Kristalile. Muuhulgas pandi Kristalile pahaks, et ta astus Vabaerakonda ega teavitanud sellest oma valimisliitu ja volikogu.

Veel heidetakse Kristalile ette, et volikogu esimehel puudub algatusvõime, avatud, süsteemne, järjepidev ja koordineeritud lähenemine oma tööülesannete täitmisse ja volikogu juhtimisse. Samuti väidavad umbusaldajad, et Kristal ei korralda volikogu tööd lähtuvalt seadusandliku ja täidesaatva võimu lahususest.

Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 48 ütleb üheselt, et igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse, ent erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti kodanikud. Seega on kohalike volinike etteheide, justkui oleks erakonnaga liitumiseks vaja omavalitsejate luba või heakskiitu või sellest volikogu teavitada, arusaamatu ja põhiseadusvastane.

Vabaerakonna peasekretär Märt Meesak ütleb, et selline poliitiline survestamine on vastik. “Urmas Kristal sai Märjamaa volikogu valimistel 146 häält ja kolmanda tulemuse vallas. See on väga korralik tulemus ja igati vääriline volikogu esimehele. Vabaerakond ei kandideerinud kohalikel valimistel oma nimekirjaga. Toetasime justnimelt valimisliite ja nendes kandideerijaid. Seega mingit konkurentsi või petmisest ei saa ju siin juttugi olla. Urmas on ju ikka seesama inimene, kes ta oli kandideerimise hetkel,” ütleb Meesak.

Vabaerakonna peasekretär rõhutab, et just sellistest võimumängudest on Vabaerakond ka varem rääkinud ja alati nende vastu olnud. “Seda ei saa kuidagi tolereerida. Selline käitumine või isegi juba teema tõstatus tuleb avalikult hukka mõista. Kohalikul tasandil ei tohi lugeda, millise partei pilet sul taskus on. See, kas keegi kuulub erakonda või mitte, ei muuda kohaliku elu korraldamisel mitte midagi,” on Meesak veendunud.

Kristali sõnul on ta Vabaerakonna toetav liige olnud kogu aeg. Ta meenutas, et neli aastat tagasi kandideeris ta ka riigikogu valimistel just Vabaerakonna toetava liikmena. Seega on erakonna liikmeks astumine olnud juba pikemaajaline protsess. Mehe sõnul on Vabaerakond oma lähenemise poolest tasakaalukas. Näiteks lähenes Vabaerakond keerukale haldusreformi teemale kõige rahulikumalt.

Nüüdse umbusaldusavalduse esitajateks on valimisliit Märjamaa koosseisus volikogusse kandideerinud Harri Jõgisalu, Marika Hiiemaa, Merlin Suurna, Teet Tomson, Raivi Laaser, Helve Riitsaar ja Kristi Kivisild.

Seadusest tulenevalt jõuab umbusaldusavalduse avaldamine sisulise aruteluni järgmisel volikogu istungil.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.