Merike Värik: Mul on Eesti meeste pärast mure

Arvamus, Uudised15.11.2019

Keegi ei taha elada kauem, et olla vanas eas haige. Kuna meeste tervisega on Eestis suurem mure, tahame pühapäeval Tallinnas toimuva marsiga pöörata tähelepanu meie meeste tervisele – et üha pikenev eluiga tooks kaasa ka tervemad eluaastad.

Statistikaameti andmetel oli 2018. aastal meeste oodatav eluiga sünnimomendil 73,9 ja naistel 82,4 aastat. Mõlema soo esindajate eluiga on pikenenud, meestel veidi rohkem. Tervena elavad mehed 52,8 ja naised 55,6 eluaastat. Veel aasta tagasi näitas arvutus meestele ligi kaks ja naistele üle kolme aasta pikemat eluiga tervena. (vt https://www.stat.ee/pressiteade-2019-105)

Mida me saame ära teha?

Siin on kaks vastust. Üks on haiguste varajane avastamine ja ennetamine ning teine otsida viise, kuidas siduda tervisekontroll ja tervisele mõtlemine toreda, kulutõhusa ja perekeskse üritusega.

Mehed ise oma tervisele piisavalt tähelepanu ei pööra ja vajavad oma tervise eest hoolitsemisel abistavaid meetmeid. Väga tihti ei ole meestel, sh tegusatel ärimeestel, pereisadel aega arsti juurde minna ning oma tööpäeva ega ka vabat päeva ei taheta selleks raisata.

Kuidas saame neid aidata? Haiguste ennetus ja varajane avastamine on alati odavam kui ravi. See on kulutõhusam kogu Eesti riigile ja ka igale perekonnale eraldi. Kõik emad, vanaemad, abikaasad, lapsed, õed, vennad sõbrad saavad tähelepanu juhtida tervisekontrolli vajadusele ja olla sellesse kaasatud. Põhilised meeste vastuväited „ma ei saa töölt ära“, „ma ei raiska oma tööpäeva arsti juurde minekule“ peavad kaduma.

Perepäev kui tervisepäev

Selleks soovitan tervisekeskustel korraldada aastas korra või paar perepäevi (toimuma peaks need laupäeviti, et kõik saaks osaleda). Sellega saaksid tegeleda meditsiiniõed, teha teavitustööd, teha analüüse jne. Perepäevad võiksid olla nii meeste, naiste kui ka laste tervisepäevad. Perepäevadel saavad kõik anda analüüse, kuulata loenguid alkoholi ja suitsetamisest kahjulikkusest või toitumisest. Meeste tervisepäevade korraldamine oleks abiks ja aitaks kogu perekonnal pöörata tähelepanu tervisele.

Pärast tulemuste analüüse saaks ülevaate, keda on vaja kutsuda juba arsti konsultatsioonile.

Väga oluline on tervisepäevade regulaarsus ning see, et perearstid ja -õed kutsuksid oma nimistust inimesi kontrolli vähemalt kord kahe aasta jooksul, et ei ilmneks ootamatult suured tervisekahjustused või rasked haigused.

Meie Eesti inimesed on meie suurim vara, seepärast tule ja marsime meeste tervise nimel pühapäeval! Teeme kõik selleks, et suurendada tervelt elatud aastate arvu ja tõhusalt ennetada või varakult avastada haigusi. Mõtleme, kui palju saab meist igaüks ise ära teha oma ja oma lähedaste tervise nimel?

Eelmine marss toimus veebruaris

Vabaerakonna eestvedamisel toimus meeste marss selle aasta veebruaris, aga see on teema, mis ei tohi küsida kellegi ametit, poliitilisi eelistusi või perekonnaseisu.

Tervise peale peab mõtlema igaüks, noor ja vana, madala ja ka kõrgema haridusega Eesti mees.

Euroopa Liidu keskmisega võrreldes on Eesti naiste tervena elatud elu 5,5 aastat lühem, meestel aga koguni üle 9 aastat lühem! 2016. aasta andmetel oli meeste tervena elatud eluaastate poolest Eesti Euroopa Liidu 28 riigist eelviimasel kohal, madalaim on see ainult naaberriigis Lätis. Naiste osas on Eesti positsioon parem – olime 18. kohal.

Meeste marss algab 17. novembril kell 12.00 Tallinna kesklinnas Vabamu juurest, kust suundutakse edasi Vabaduse väljakule. Kõnet peavad Heiki Lill ja Arvet Lindström ning Merike Värik.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.