Mikko Nõukas: ühiskond peab kütuseaktsiisi ebaõiglaseks ja üle jõu käivaks  

Intervjuu27.11.2018

Vabaerakonna esinduskogu liige ning kütusefirma omanik Mikko Nõukas andis Vabauudistele lühiintervjuu kütuseaktsiisi teemal.

Miks on Eesti mootorikütused võrreldes lähinaabritega (nii Läti kui Soomega) sedavõrd kallid?

Seetõttu, et eksitakse põhiprintsiibi osas. Mis ütleb, et  aktsiiside kehtestamisel lähtutakse maksuvõimelisuse põhimõttest ning et aktsiisiga ei maksustata esmatarbekaupu. Täna on kütus Eestis esmatarbekaup. Praegu on Eestis mootorikütuse aktsiisimäär on 493 eurot ühe 1000 liitri kohta. See on selge liialdus ja ühiskond on andnud arvestava signaali, et taoline aktsiisimaks on ebaõiglane ja ülejõu käiv .

Kuidas hindad tänase valitsuse poliitikat kütuseaktsiisi kujundamisel?

Praegune valitsus on majandusküsimustes diletantlik ehk piisava ettevalmistuseta asjaarmastajad. Aktsiisidel on lisaks tavapärasele rahanduslikule eesmärgile ka tarbimist piirav ja turgu reguleeriv iseloom.

Tänane naftasaaduste aktsiisipoliitika on kujundatud lühiajalisest ahnusest. Selliselt käitutakse ainult siis, kui ei kuulata ekspertide arvamusi ja ega mõisteta majanduslikke ja ühiskondlike vastastikusi mõjusid.

Tulemusena on turg meil reguleeritud nõnda, et tarbimine väheneb ja aktsiisilaekumine samuti väheneb. Kahju kannatavad kõik – nii kodanikud, ettevõtjad kui riik.

Hiina vanasõna ütleb, kui tegid vea ja kui sa seda ei paranda, siis oled teinud teise vea otsa!

Kui palju kütuseaktsiisist laekuvat rahast kulutatakse teede korrashoiuks ja uute teede rajamiseks?

Kuni 2015. aastani oli kütuseaktsiis otseselt teede remondiga seotud ja selle rahaga lapiti auke Eestimaa teedes mitte auke riigieelarves. Tänaseks on teeseadust muudetud nõnda, et aktsiiside selge eesmärk on kadunud. Ülikõrgele tõusnud kütuseaktsiisi tingimustes peab riik nüüd tegelikult vähendama kulusid teehooldusele ja teedevõrgu säilitamisele. Teekatte parandamisele kulub käesoleval aastal 159 miljonit eurot ja uue kava kohaselt 2019. aastal ainult 140 miljonit eurot.

Millised on Sinu nägemuses võimalused muuta kütuseaktsiisi? Kes oleksid neist muudatustest võitjad ja kes kaotajad?

Kütuseaktsiisi on vaja ja võimalik muuta. Kuid on üks nüanss – seda saab teha alles peale 2019. aasta toimuvaid Riigikogu valimisi. Loodetavasti saab siis Eesti juhtima asuda diletantidest vaba valitsus. Ja koos Vabaerakonnaga luuakse Eestist pikaajaline edulugu riigist, kus kõigil on hea elada.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.