Monika Haukanõmm: sotsiaalkindlustusameti ametnike pädevus tekitab küsimusi

Uudised26.07.2018

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni liige Monika Haukanõmm avaldas EPL/Delfile kahtlust, kas Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ametnikud on vajalikul tasemel.

„SKA poolt niivõrd suur protsent negatiivseid otsuseid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlemisel tõstatab kahtlemata küsimuse, kas SKA juhtumikorraldajatel on vajalik ettevalmistus ja oskused inimeste vajaduste hindamisel ning kas olemasoleva hindamisküsimustiku ülesehitus on piisav sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse määramisel,“ kommenteeris Eesti puuetega inimeste koja juhatuse esimees ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Monika Haukanõmm Eesti Päevalehele.

Eesti Päevaleht on kirjutanud, et 60-protsendile rehabilitatsiooni taotlejatele öeldakse ära. „On mõistmatu, millele tuginedes jäetakse ilmselgelt abi vajavad puudega inimesed ilma vajalikest teenustest,“ imestas Haukanõmm

„Eesti puuetega inimeste koja hinnangul on puuetega inimeste jaoks suurimaks probleemiks asjaolu, et igapäevaseks toimetulekuks vajalike samasisulised teenused on killustatud erinevate valdkondade vahel (sotsiaal, haridus, tervishoid). Puudega inimese jaoks ei ole oluline, mis nime kandvast asutusest ta parasjagu teenust saab ning mis on konkreetse teenuse nimetus, olulisem on teenuste sisu, maht ja jätkusuutlikkus,“ selgitas Haukanõmm.

„Hetkel puudub süsteemne ja terviklik nägemus rehabilitatsioonist eri valdkondade vahel. Teenustel on sarnane sisu, kuid praktikas raskesti eristatavad eesmärgid, rahastajad, taotlemisprotsessid ja ka erinev korraldus, mille koosmõju põhjustab arusaamatusi abivajajale ning kasutab riigi niigi piiratud rahalisi vahendeid ebaotstarbekalt.

Rehabilitatsiooniteenuse puhul on tegu teenusekeskse lähenemisega, mille puhul sageli ei arvestata konkreetse kliendi eripärade ja reaalsete vajadusega, sealhulgas eelarvestamisega seotud küsimustega.

EPIKoda peab vajalikuks välja töötada rehabilitatsiooniteenuste terviklahendus, sidustades tervishoiu- ja sotsiaalteenused terviklikuks, puuetega inimesi tõhusalt toetavaks ja jõustavaks süsteemiks ning korraldada andmebaaside ristkasutus,“ rääkis Monika Haukanõmm.

 

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.