Pildi autor: Rene Suurkaev
Seotud inimene: 
Seotud piirkond: 

Adams: Haldusreformi puhul võiks valitsusel olla vabad käed teha mõistlikke otsuseid

Vabaerakond esitas eile Riigikogu menetlusse eelnõu, mille sisuks on anda Vabariigi Valitsusele sujuvam võimalus haldusreformi erandite tegemiseks. Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on suur osa haldusreformi totrustest seotud 5000 elaniku nõude väga jäiga rakendamisega ning mõistlike erandite välistamisega.

Eelnõu autori Jüri Adamsi sõnul on tegemist kehtiva haldusreformi seaduse § 9 lõikega 3, kus on loetletud vähesed lubatud võimalused haldusreformi baaskontrollarvudest erandite tegemiseks. „Esitame sellele lõikele uue teksti, et loobume üksikutest eranditest ja anname Vabariigi Valitsusele täieliku võimaluse teha kõikvõimalikke mõistlikke erandeid, mis võiks selle haldusreformi teises faasis olla vajalikud,“ selgitas Adams.

Praeguse valitsuse haldusreformiga tegelevad ministrid on tõdenud, et nad ei saa teha ettepanekuid, sest haldusreformi seadus ütleb, et kõigepealt peate tegema ettepaneku, mille vastuvõtmist te ei loodagi ehk sisuliselt tellida omavalitsuselt eitava seisukoha, et järgmises faasis saaks üle minna mõistliku ettepaneku juurde, kirjeldas Adams. Vabaerakonna muudatuseelnõu sisu on võtta valitsuselt ära pseudotegevuse kohustus ja anda valitsusele vabad käed teha mõistlikke otsuseid.

Haldusreformiga ettenähtud kohalike omavalitsuste sellised sundliitmised, mis lähtuvad elanike miinimumarvust, territooriumi miinimumsuurusest ja teistest seadusega ettenähtud jäikades kriteeriumitest, ei ole paljudel juhtudel teostatavad nõnda, et tekiksid uued püsivad ja toimivad omavalitsusüksused. Samas on mitmel juhul mõistlikud ühendamisvõimalused olemas, aga kehtiv seadus ei luba. Eelnõu annab Vabariigi Valitsusele paindlikumaid õigusi liita omavalitsusi mõistlikult ja kohalike eripäradega paremini arvestades.

Sundliitmistega on tekkinud tõsiseid probleeme mitmel pool Eestis. See, et 26 omavalitsuse volikogu pöördusid Riigikohtu poole sooviga kontrollida seaduse vastavust põhiseadusele sundliitmise asjus. Kuigi Riigikohus sundliitmist kui sellist põhiseadusvastaseks ei tunnistanud, näitab taoline valdade aktiivsus probleemi tõsidust. Ikka püsivad veel „seaduslikud“ takistused Setumaa piirkonna omavalitsuste liitumisel. Ühinemised Läänemaa ja Pärnumaa piiridel võivad viia Läänemaa territooriumi olulise vähenemiseni.

Lisa: eelnõu ja seletuskiri