Pildi autor: Kaja Vajak
Seotud inimene: 

Andres Herkel: Meil on kohustus kaitsta oma väärtusi

Vabaerakonna töös on täitumas olulised verstapostid. Minul saab täis nn. rotatsiooniaeg ning pärast läbimurdelisi valimisi 2015 oleme jõudnud selle Riigikogu koosseisu poole peale. On olnud nii head kui halba, eeskätt aga väga palju tööd.

Mu üleskutse ja palve erakonna liikmetele on meie ühise töö vilju väga hoida. 

Eeskätt on see üleskutse kõigile, kes saavad üldkoosolekult mandaadi erakonnatööd edasi viia. Samas saan aru inimestest, kelle aeg ja jaks erakonnatööd teha ammendub. Küll aga pole võimalik aru saada nendest, kes erakonna enamusega vastuollu minnes või ise lahkudes, leiavad uue eesmärgi selles, et kõiki maksimaalselt kiruda ja süüdistada.

Mulle ei meeldi vandenõuteooria, mis näeb meie ümber halbu kavatsusi ja vaenlasi. Sellise suhtumisega lihtsalt ei saa positiivset maailma üles ehitada. Samuti ei pea ma õigeks laskuda selleni, et vastata millelegi, mis on väga-väga absurdne. Küll aga on mu kohus kutsuda kõiki rahulikkusele selles närvilises olukorras, kui erakonnas on sisevalimised ja meie kõrval on jõude, kellele meie töökus ja tulemuslikkus on vastukarva.

Hoidkem töömeeleolu ja ärgem laskem end segada sellest, kui mõni ego-poliitik leiab Tallinna Televisioonis või Kuuurijas väljundi oma maailmaviha väljaelamiseks. Seepärast jäägem väärikaks ja tõstkem esile seda, mida oleme teinud ja saavutanud. Vaadakem kasvõi Jüri Adamsi kaks ja pool tundi kestnud esinemist Riigikogus meie kohaliku demokraatia toetamise eelnõu kaitsmisel läinud nädalal. Või positiivset emotsiooni seoses metsateema tõstatamisega. Hinnakem kümnete inimeste tööd, mis tipnes valimisliitude konverentsiga poolteist nädalat tagasi.

Vabaerakond on kõige ratsionaalsemalt ja kõige säästlikumalt juhitud erakond Eestis. Meie struktuurid ei ole hierarhilised, vaid on kaasavad. Ja vastupidiselt kiibitsejate jutule on just meil selgelt eristuv maailmavaade. See avaldub poliitilise konkurentsi avamise nõudes, säästlikus majandamises ning inimeste ja kogukondade vabaduse austamises. Meil on kohustus neid ohustatud väärtusi kaitsta!

Tänuga,

Andres Herkel

P.S. Vt ka http://www.ohtuleht.ee/799157/andres-herkel-arge-sundige-meid-irliga-uhinema