Seotud inimene: 

Andres Herkel: teeme uue katse kahe tooli seadus rajalt maha võtta

Vabaerakonna saadikud andsid täna uuesti Riigikogu menetlusse eelnõu Eesti demokraatiale kahjuliku peibutuspartide institutsiooni likvideerimiseks. Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on vaja esmalt rajalt maha võtta nn kahe tooli seadus ja teiseks kehtestada põhimõte, et uus omandatud mandaat tühistab eelmise.

Herkeli sõnul tähendab see, et isik, kes on juba valitud rahvaesindaja, aga kandideerib edukalt veel teise esinduskogu liikmeks, jääb oma eelmisest esinduskogu kohast ilma. Kui Riigikogu liige osutub valituks kohaliku omavalitsuse volikokku, siis tühistub Riigikogu mandaat ja vastupidi. Herkel soovitab Riigikogu liikmetel, kes tahavad toetada oma erakonna valimistulemust, nii kahele toolile pürgimise kui ka peibutuspardiks olemise asemel käia valijaid mõne kandidaadi kasuks veenmas, kui mitte ise trügida kõikidele toolidele korraga.

Peibutuspartide kasutamise ja kahel toolil istumise võimalus poliitilise probleemina ei puuduta väga väiksemaid omavalitsusi, see on eeskätt suuremate linnade probleem. Tallinna linnavolikogu 2009-2013 koosseis lõpetas olukorras, kus 79-st linnavolinikust 53 olid asendusliikmed ehk enamus volikoguliikmeid ei saa end sisuliselt nimetada sinna valituteks.

2013. aasta kohalikel valimistel kandideeris 93 Riigikogu liiget, kellest valituks osutus 60. Neist 58 Riigikogu liiget ja lisaks 11 ministrit ei asunud volikogudes ega omavalitsustes tööle, ehkki osutusid valituks.

Herkel lisab, et küllap tuleb ebanormaalsest olukorrast väljumiseks lahendusteid otsides esmalt mõttesse võimalus mitte lubada peibutuspartidel kandideerida. Aga Eesti juristidel on harvaesinevalt üksmeelne seisukoht, et Põhiseaduse kohaselt ei saa Eesti kodaniku kandideerimise õigust keelata või oluliselt piirata. Herkeli sõnul on peibutuspartide kasutamine valimistel avalik pettus, kuid kümne aasta jooksul ei ole sündinud ka aumeeste kokkulepet pseudokandidaate mitte kasutada. Mis puudutab kahel tooli seadust, siis arvestades haldusreformiga niigi kaasnevat võimukontsentratsiooni viib see hoopiski vihma käest räästa alla.

„Selles olukorras on kõige mõistlikum lubada kõigil kandideerida, kuid sätestada mandaatide ühitamatus põhimõttel, et uus omandatud mandaat tühistab eelmise. Sel juhul ei osutu valitu nii lihtsalt peibutuspardiks,“ leidis Herkel.