Arvamusfestivalil koos presidendiga: võtame teemaks tuleviku kogukonnad

Vabaerakond alustab Arvamusfestivalil aruteluga koos presidendiga tuleviku kogukondade üle

Esimesel paneelarutelul Vabaerakonna telgis reedel 11. augustil kell 12 otsivad president Kersti Kaljulaid, Vabaerakonna esimees Artur Talvik ja teadusfilosoof Kaupo Vipp moderaator Kaul Nurmi abil vastust küsimusele kes ikkagi on kogukond ja milline on tuleviku kogukond.

President Kaljulaid pühendas oma tänavuses vabariigi aastapäeva kõnes olulist tähelepanu kogukondadele, kus kirjeldas Eesti ühiskonda kui vitstest punutist, kuskõik on läbi põimunud ja see paindlikkus aitab meil olla valmis 21. sajandi ühiskonnaelu mõistlikuks korraldamiseks.

„Nüüd on väga õige aeg täpsustada, kui suur ja mis siis ikkagi kogukond võiks ja peaks olema, on aeg kildudest pildid kokku panna,“ ütles Artur Talvik. Vabaerakonnale on oluline kohalike kogukondade roll Eestis ja kogukondlik enesemääramine. „Kohalike valimiste eelgi toetab Vabaerakond põhimõtet, et „kohalikku asja ajagu kohalikud inimesed“, et kohalikesse volikogudesse kandideerigu tõesti kohalikud, kogukondade eestvedajad, kes valituks osutudes ka kohalikke teenima asuvad,“ lisas ta. Tuleviku kogukonnast rääkivad paneelarutelul on rõhk kohalikul kogukonnal, ja selle lõimimisel eriala-, hobi- või akadeemiliste jt kogukondadega.

Kui on tasakaal elu ja töö vahel, kogukonnad ja riik toimivad koos, me panustame oma ühiskonda ja samal ajal teeme vabas maailmaski Eestit suuremaks, on Eestil võimalus tõusta ka üleilmses riikide õnne edetabelis kõrgemale 66. kohast, usub Talvik.

Maailma õnne edetabelis on oluline, et inimese tervena elatud aastaid oleks palju; et igal inimesel on võimalikult suur vabadus oma elu puudutavate otsuste tegemisel. Oluline on usaldus valitsuse vastu ja oluline on, kui palju inimesed panustavad oma ühiskonda heategevuse korras või vabatahtliku tööga. Õnnelikus ühiskonnas teab iga liige, et tal on kellelegi toetuda, kui tal midagi juhtub, ja et see, kellele ta toetub, ei ole riik, vaid teine inimene, kogukonnakaaslane.

Teadusfilosoof Kaupo Vipp on kirjutanud eeldustest ja võimalustest progressi üle-elada ehk heaolupohmelusest välja tulla kaks raamatut,  „Globaalpohmelus“ ja „Lokaalravitsus“. Ta peab oluliseks lähtuda põhimõttest, et olukordi ei saa muuta, küll aga nende tekkimise eeldusi, milleks tuleb need kõigepealt välja selgitada.

Reedel kell 14 algab arutelu teemal „Valimisliit kui kogukonna osa,“ kus Kaul Nurme juhatusel meenutatakse, et kohalikel valmistel on valimisliidud võitnud ligi neljandiku antud häältest. Ka tänavu on valimisliidud haldusreformijärgsetes omavalitsustes jõuliselt pildile tulnud. Peaesinejad on praegune Koeru vallavolikogu esimees, valimisliidu Parem Koeru esindaja Külvar Mand ja SDE Tallinna linnapea kandidaat, Riigikogu liige Rainer Vakra.

Kell 16 algab inglisekeelne väitlus rahvaste enesemääramisest Euroopa Liidus Kataloonia näitel. Katalaani iseseisvuslased soovivad korraldada referendumi, et saada teada nende rahva iseseisvusmõtted. Hispaania on seni teemat vältinud, ametlik seisukoht on olnud pigem mitte soosiv. Artur Talviku küsimustele vastavad hispaanlased ja katalaanid.

Kell 18 on Andres Herkeli juhatusel debatt Brexitist ja selle mõjust Euroopale, Suurbritanniale ja Eestile, praegusele ELi eesistuja-riigile. Debatil otsime koos Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Briti esindajatega vastused küsimusele, mida on sellest õppida meil ja Euroopa Liidul.