Seotud inimene: 

Avalik kiri peaministrile

Hr. Jüri Ratas
Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Eesti peaminister                                               

avalik kiri

Lugupeetud peaminister,

Seoses Kataloonias toimunud iseseisvusreferendumiga on Hispaania keskvalitsus võtnud kasutusele jõumeetodid, mis ei jäta ruumi rahva demokraatlikult väljendatud tahtevabadusele ning dialoogile võimudega. Jõudu kasutati rahumeelsete kodanike vastu, kes soovisid avaldada oma arvamust referendumil. Samuti blokeeriti poliitilistel põhjustel internetikeheküljed. Kaks kodanikuaktivisti, Jordi Sanchez (Kataloonia Rahvusassamblee) ja Jordi Cuixart (Omnium Cultural) arreteeriti.

Laupäeval teatas Hispaania peaminister, et võtab olukorra lahendamiseks kasutusele põhiseaduse paragrahvi 155, mis annab keskvõimule õiguse kaotada Kataloonia autonoomia. Selle otsuse peab 27. oktoobril kinnitama Hispaania parlament. See paragrahv annab keskvalitsusele õiguse laiali saata Kataloonia demokraatlikult valitud parlamendi koos valitsusega, võtta kontrolli alla kohaliku politsei ja avalik- õigusliku ringhääling, muuta õppekavasid Kataloonia koolides jne.

Euroopa Liidu eesistujariigi peaministrina peate Te teadma, millist muret teeb  Euroopa riigipeade vaikimine niisuguste jõumeetmete puhul Euroopa kodanikele. Meile teeb eriti muret Eesti valitsuse vaikimine. Eesti Euroopa nõukogu eesistumine on rohkem kui ainult koosolekute korraldamine. See on edukas ainult juhul, kui püüame leida eesistumise ajal lahendusi ka kõige keerulisematele probleemidele.

Euroopa Liit on rahuprojekt ja seetõttu on ta kohustatud kindlustama konfliktide ennetamise ja rahumeelse lahendamise. Meie kohus on lüüa häirekella enne, kui Euroopa Liidu liikmesriigis tekivad poliitvangid, algab diskrimineerimine ja inimõiguste rikkumine ning kujuneb pikaajaline konflikt. Kui me seda ei tee, siis jääme häbisse.

Islandi endine väisminister Jon Baldvin Hannibalsson, kelle panust Eesti ja ka teiste Balti riikide vabanemisse ei saa üle hinnata, on meie vaikimist kommenteerinud järgmiselt:

“See on väga kummaline, väga kummaline. Samas, keegi ei eelda, et need riigid järsku ütleksid "OK, me tunnustame Kataloonia iseseisvust.» See ei ole küsimus, see ei ole väliste tegijate roll praegu. See, mida aga peaks eeldama Balti riikidelt, on see, et nad kaitseksid katalaanide õigust, või teiste rahvaste õigust enesemääramisele demokraatlike vahendite kaudu”

Hea peaminister! Me soovime et Teie ja Teie juhitud valitsus teeks midagi kiiresti selleks, et ebademokraatlikud tendentsid Hispaanias ei muutuks Euroopa argipäevaks, et rahvaste enesemääramisõigus ei kaotaks oma sisu ja inimõiguste rikkumist ei põhjendataks põhiseadusega.

Lugupidamisega,

Vabaerakonna juhatuse nimel
Artur Talvik

 

Text in English:

Mr Jüri Ratas

Prime Minister of the Republic of Estonia,

current holder of the Presidency of the Council of the European Union    Open letter

 

Dear Prime Minister,

Following the Catalan independence referendum, the central government of Spain has resorted to using force, leaving no room for the democratically expressed wishes of the Catalan people or for dialogue with the authorities. Force was used against peaceful citizens who wanted to express their will democratically at the ballot box. Referendum websites were blocked for political reasons. Two Catalan independence leaders, Jordi Sanchez of the Catalan National Assembly and Jordi Cuixart of Òmnium Cultural, were taken into custody.

The Spanish Prime Minister, Mariano Rajoy, said on Saturday that he was invoking Article 155 of the Constitution, which allows the central government to suspend Catalonia's autonomy, subject to approval from the Senate on 27 October. Article 155 gives the central government the authority to dissolve Catalonia’s democratically elected parliament as well as sack its government, take control of the local police and national broadcasting, bring the school curriculum under greater central control, and take other measures.

As the Prime Minister of the Member State currently holding the EU Presidency, you must know how concerned European citizens are about the silence of European heads of state or government over this issue. We are particularly concerned about the silence of the Estonian government. The Estonian Presidency of the Council of the European Union is much more than just organising conferences and meetings. The Estonian Presidency can be successful only if we try to find solutions to even the most difficult problems.

The European Union is a project for peace; therefore, the EU has an obligation to prevent conflicts and to secure a peaceful solution in any conflict. It is our duty to sound the alarm before people are imprisoned for attempting to freely express their political opinions, discrimination and non-respect for human rights begin, and a protracted conflict develops in an EU Member State. Until, and unless, we do so, we bring ourselves into disrepute.

Jón Baldvin Hannibalsson, the former Icelandic Minister for Foreign Affairs, whose role in the restoration of the independence of Estonia as well as the other Baltic States cannot be overestimated, has commented on our silence:

“That is very strange, very strange. However, nobody can expect those countries to suddenly say ‘Okay, we recognize the independence of Catalonia.’ This is not the question, it is not the role for external players right now.” He states that what should be expected of the Baltic and the former Yugoslav countries “is that they defend the rights of the Catalans, or of any other people, to self-determination by democratic means.”

Prime Minister, we call on you and the government led by you to act quickly to ensure that the undemocratic trends in Spain do not become commonplace in Europe, that the right to self-determination for peoples is not deprived of its substance, and that the violation of human rights is not justified by constitution.

Sincerely,

On behalf of the Estonian Free Party

Artur Talvik