Seotud inimene: 

Elvas toimub Vabaerakonna üheteistkümnes Esinduskogu

Eeloleval nädalavahetusel, 26. ja 27. jaanuaril toimub Elvas Vabaerakonna üheteistkümnes Esinduskogu. Kohtumise põhirõhk on suunatud Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistele ning erakonna programmi koostamisele, mille üks osa on ka äsja valminud majandusprogrammi põhialused.

„Seekordse esinduskogu põhifookus on suunatud tuleva aasta kevadesse ja suvesse, kui toimuvad Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimised,“ ütles Vabaerakonna esinduskogu juht Monika Haukanõmm ning lisas, et arutamisele tuleb erakonna uus programm ning peamised teemad ja sõnumid, millega Vabaerakond eelseisvatele valimistele läheb.

„Asume välja töötama uut erakonna programmi, mille keskmes on erakonna ja valijate jaoks olulisim – kodanik,“ täpsustas Haukanõmm.

„Meie eesmärgiks on jõuda sellise Eestini, kus võimalikult palju inimesi tahab, oskab ja suudab ise võtta vastutuse majanduses, on valmis panustama kohaliku kogukonna tegemistesse ning ka heategevusse, kui vajatakse abi,“ lisas Haukanõmm.

Selleks on Vabaerakond koostanud majandusprogrammi põhialused, mis tuginevad inimese vabadusele tegutseda ja tagada enda ja oma pere toimetulek. „Me läheme kaasa moodsa ühiskonna arenguga, mis põhineb teadmistel ja igaühe võimalusel olla aktiivne“, lisas Haukanõmm ning tõi välja, et vabaduse annavad paindlikud ettevõtlusvormid ja paindlik töökorraldus, bürokraatia vähendamine ja toetav ühiselu. „Selle elluviimiseks on vaja tühistada kõik need õigusaktid, mis sünnitavad asjatut bürokraatiat, alandada sotsiaalmaksu ning aidata tagada Eestis võimalikult lai tööhõive ning kõigile võime toimetulekuks,“ täpsustas Haukanõmm ning lisas, et majanduselu edukal korraldamisel on olulisim inimese rahulolu. Sellest Vabaerakond oma programmi koostamisel lähtubki.

Veel annab Vabaerakonna maaelutoimkonna esimees Kaul Nurm ülevaate Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikast ning edasistest arengusuundadest. 

Vabaerakonna Esinduskogu toimub kuni neli korda aastas. Sinna kuuluvad piirkondade ja toimkondade esindajad ning Vabaerakonna saadikud Riigikogus. Vabaerakonna Esinduskogul on kolmeliikmeline eestseisus, kuhu kuuluvad Monika Haukanõmm, Ain Ostra ning Siiri Käpa.