Esmaspäeval ootab Vabaerakond peaministrilt vastuseid arupärimistele haldusreformi kohta

Vabaerakonna saadikud on esitanud peaministrile arupärimisi haldusreformiga seotud totruste kohta ja esmaspäeval on peaminister vastamas Vastseliina ja Järvamaa näidete kohta, samuti kunagise Võnnu kihelkonna piires tekkiva valla nimesegaduse kohta.

Vabaerakonna saadikud on esitanud rea arupärimisi toimuva haldusreformi kohta. Krista Aru küsis, keskendudes Tartumaa kunagise Võnnu kihelkonna tulevikule, kuid mõeldes laiemalt toimuvale, miks ei ole Eestis haldusreformi läbi viies seatud teadlikult üheks eesmärgiks säilitada võimalusel ajalugu, sotsiaalset mälu ning paikkondlikku ühtekuuluvust kandvaid kohanimesid, sest tugev kohanimede traditsioon on üks meie pärimuskultuuri talasid?

Võnnu kunagises kihelkonnas, mida tulevikus Kastreks nimetatakse, on eiratud ka kohanimenõukogu soovitust valla nime osas. Vabaerakonna saadikud tahavad teada, kes (nimeliselt) võtab endale õiguse astuda vastu nii kohalike soovile kui ka pärimuskultuurile, ehk kellele kuuluvad meie ajalugu ja kohanimed?
18. jaanuaril 2017 esitatud arupärimine vabatahtlikult ühinenud Tartumaa kolme valla - Võnnu, Haaslava ja Mäksa nime kohta: http://vabaerakond.ee/news/krista-aru-tugev-kohanime-traditsioon-uks-meie-parimuskultuuri-talasid

Vabaerakonna saadikud küsisid ka Vastseliina valla tuleviku määramise kohta, Võrumaalt pärit Monika Haukanõmme sõnul on Vastseliina küsimus ebaloogilise haldusreformi ehe näide, olulisem kui ajalooline kogemus ja geograafia on vallavolikogude otsuste taga piitsa sund ehk 5000 elaniku nõue ja teisalt präänikuna lubatud rahalised hüvitised. Nii on nn vabatahtliku ühinemise tulemusel tekkimas hulk geograafiliselt ja tegelikult ka ajalooliselt ebaloogilisi liitumisi. Vabaerakondlased ootavad valitsusjuhi seisukohta Vastseliina valla tuleviku osas.

24.01.2017 esitatud arupärimine haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Vastseliina näitel: http://vabaerakond.ee/news/haukanomm-vastseliina-valla-kusimus-ebaloogilise-haldusreformi-ehe-naide

Samamoodi vastab peaminister Andres Herkeli üle antud arupärimisele haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Järvamaa näitel. Järva maavanem on selles olukorras öelnud, et kui saaks haldusreformi uuesti alustada, „siis sellisel kujul me seda kohe enam päris kindlasti ei teeks“, pikemalt: http://vabaerakond.ee/news/haldusreform-ka-jarvamaal-totrusi-kaasa-toonud.

Vabaerakond on esitanud arupärimisi ka külade enesemääramisõiguse kohta, näiteks praeguses Puka vallas, kunagises Ambla vallas ja ka ümber tulevase suur-Pärnu, kuhu liidetakse küll sood, rabad ja põllumajandusmaa, kuid praeguseid eeslinnasid mitte, kuid nende vastamistähtaeg ei ole veel käes.