Pildi autor: Egon Erkmann

Head kodanikupäeva!

Kodanikupäeva tähistame 26. novembril meenutamaks, et 26. novembril 1918 andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta (Maanõukogu määrus Eesti demokratilise vabariigi kodakondsuse kohta). Kodanikupäevupäeva tähistamise praegune tava on pärit aastast 1999.

On aeg meelde tuletada, et vaja on olla julge ja söakas kodanik, seista oma Eesti, oma kogukondade, oma kodukandi eluolu, oma pere eest.

Me usume oma riiki, me armastame Eestit. Meie väike Eesti, mis on paraja suurusega kodanikuühiskond, toetub päris palju meie elanike koostööle.

Me teeme palju tööd vabatahtlikult, kaugelt tulevaid korraldusi ootamata, majanduslikku omakasu taotlemata. Teeme seda, et Eesti saaks parem ja et meil on rohkem õnnelikke inimesi.

Ometi me peame küsima – kui vabad on meie vabaühendused? Me peame seisma kindlasti selle eest, et meie vabaühendused on tulevikus avalikust võimust senisest rohkem majanduslikult sõltumatud. Praegu on paljude kodanikuühenduste kogutulust pool pärit avalikust toetusrahast ja riigisektori tellimustööst.

Erasektori annetusi vabaühendustele pärsib annetuste maksustamine.

Et vabaühendused oleks Eestis veelgi tugevam tugi kodanike tööle kogukonna hüvanguks, koostas Vabaerakond abinõude kava.

Vabaerakond teeb selles kavas ka ettepanekud:

  • Muuta kõik juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused ning kingitused vabaühendustele tulumaksuvabaks.
  • Anda igale kodanikule õiguse suunata kuni 1% (st 1/20) tasutud tulumaksust kodaniku enda poolt valitud vabaühendustele.

Kutsume kodanikupäeva puhul toetama Vabaerakonna ettepanekuid. Nii jõuame lähemale eesmärgile, et meil on ise hakkamasaavate kogukondade Eesti.