Herkel: Eesti vajab uusi liidreid

Täna Eesti Vabaerakonna esimeheks kandideeriv Andres Herkel tõi oma sõnavõtus välja need põhilised eesmärgid, millele erakond peaks ta sõnul pöörama oma esmase tähelepanu.

„Panen ette keskenduda väga konkreetsetele punktidele: demokraatia ja demograafia. Oluline punkt meie programmis on tulumaksuvaba miinimumi tõstmine ja selle kaudu suurema solidaarsuse loomine ühiskonnale. Peame selgelt ja häälekalt määratlema ka selle, mille vastu me oleme. Ütlen siinkohal vaid kaks märksõna: raiskamine ja poliitiline korruptsioon. Poliitilise korruptsiooni puhul on selge side meie allkirjaaktsioonis tõstatatud küsimustega, mis puudutab võimul olevate erakondade ohjeldamatut eneserahastamist riigieelarvest. Raiskamist me näeme kindlasti avalikus sektoris, kindlasti riigihalduses, aga mis veel hullem – ühiskonnana me raiskame ka oma inimesi, kui me ei suuda luua keskkonda, kus nad saaksid väärilise rakenduse kodumaal,“ ütles Herkel.

Herkel osutas muuhulgas vajadusele luua teistmoodi sisedemokraatia ka erakonnas endas.

„Me ei saa luua 100% teistsugust struktuuri, kuid me peame andma parima, et luua teistsugune kultuur. Juhatuse roll, ma arvan, on seejuures mõneti altruistlik, tuleb veenvalt kaasata väljaspool seisvaid jõude. Selline juhatus on mu meelest mõneti vähem poliitiline, vähem ka omavahelise konkurentsi juhatus kui etableerunud erakondades. Me peame kiirelt kokku leppima Riigikogu nimekirja koostamise reeglid ja juhtima edasist protsessi suurematesse sisepingetesse sattumata,“ ütles Herkel.

Riigikogu valimisteks peab erakond Herkeli sõnul kaasama ka aktiivseid ja samal lainel mõtlevaid inimesi väljastpoolt. Herkel osutas, et vaatamata vajadusele muuta etableerunud  ühiskonda, on selle uuendusmeelsed liidrid kuskil peidus ega söanda võtta vastutust.

„Kartellierakonnad meil on – ehk riigierakonnad! Me oleme õieti isegi lakanud pidama erakondi kodanikuühiskonna osaks, ja see on ohu märk! Aga Eesti vajab just kodanike erakonda või isegi mitmeid kodanike erakondi. Me tahame seda rolli täita ja sellest vaatevinklist – ma ei häbene seda öelda – oleme just meie Eesti kõige elusam, kõige ehtsam erakond!" ütles Herkel.

Teiseks erakonna esimehe kandidaadiks esitas koosolek Alger Tammiste, kes on juhtinud erakonna energeetika ja keskkonna toimkonda. Tammiste rõhutas vajadust taastada usaldus tavaliste inimeste ja võimu teostajate vahel.

Juhatuse kümnele kohale esitas koosolek 27 kandidaati. Valimistulemused peaksid selguma orienteeruvalt kell 15.45. Asutav koosolek lõpeb kell 16.

Täna heaks kiidetud Vabaerakonna põhikirja kohaselt soovib erakond olla kodanikeühendustele ja aktiivsetele inimestele avatud platform, et tagada riigi juhtimine võimalikul laial alusel. Selleks on Vabaerakonna nimekirjad kohalikel, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel avatud, võimaldades ühiselt koostatud valimisprogrammiga kandideerida ka kodanikeliikumiste esindajatel. Kohalikel valimistel eelistab erakond oma põhikirja kohaselt koostööd valimisliitudega.