Pildi autor: Rauno Volmer
Seotud inimene: 

Krista Aru: Eestist saagu maailma kõige puhtam riik!

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseeesimees ja riigikogu kultuurikomisjoni liige Krista Aru ütles riigieelarve teise lugemise käigus peetud kõnes, et selle aasta riigieelarve kõige suurem puudus on see, et puudub suur idee või aade. Ühtlasi rõhutas Aru, et kogu Eesti haridussüsteem on vaja tervikuna muuta eestikeelseks.

„20. novembril pakuti siin konverentsisaalis välja üks suur idee: Eestist saagu maailma kõige puhtam riik! Selleks on vaja teadus- ja arendustegevust. Selleks on vaja inimesi, kes innustuksid, usuksid sellesse teadus- ja arendustegevusse. Selleks on vaja läbimõeldud, aga samas ambitsioonikat arengukava, aga veelgi rohkem seda arengukava toetavat ja ellu viivat eelarvet. Teadus- ja arendustegevus võimaldaks Eestil olla ka suurtest riikidest oma vaimult ja oma ideedelt ja ideid kandvatelt tegevustelt suurem. Samas ei tõsta me doktorandi toetusi. Kust tuleb siis see teaduspõhine teadmine, mida tahame rakendada nii maheriigi arenduses kui ka tööstuse digiteerimiseks, mille abil tahame aidata lapsi, mille abil me tahame tegelikult edendada haridust?“ küsis Aru retooriliselt.

Teiselt poolt on ja jääb ka suure ideeaate najal elavale riigile Aru sõnul kohustus hoida oma keelt, oma kultuuri ja neid mitte ainult hoida, vaid neid ka kaasaegselt edasi viia. „Üks meie tuumiktegevusi, mis ongi ühelt poolt haaranud ja katnud seda igipõlist väärtust ja teiselt poolt seda edasi viinud, on meie laulu- ja tantsupeod. Mitte ainult pidu ise, vaid kõikide nende tuhandete inimeste tegevus, kes on haaratud protsessi. Pidu on ainult kummardus, kummardus Eestile, kummardus rahvale, kummardus oma kultuurile, aga oluline on see protsess. Sellest protsessi toetamist oleme rääkinud, aga tegusid ei ole ole järgnenud,“ kritiseeris Aru.

Ka puuetega laste ja nende vanemate toetamine on see, mis kuulub Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimehe hinnangul ühe arenenud riigi ülesannete sekka. „Oleme selles vanuses riik, kus seda tuleb mõista ja ka tegudega näidata. See, kui tugev on Eesti, sõltub suuresti ka sellest, kuidas haarame ja katame ühtse võrguna kogu oma muutuva hariduse. Ei piisa ainult sellest, et meil on hästi arenenud kõrgkool või hästi arenenud teadus. Meil on vaja kogu haridussüsteem tervikuna viia eestikeelseks, et kaotada Eestis ära kakskeelne maailm,“ on Aru veendunud.