Pildi autor: Delfi
Seotud inimene: 
Seotud piirkond: 

Krista Aru: meie kohus on iga päev kõneleda kaunist emakeelt ja emakeele eest hoolitseda

Vabaerakonna saadikud esitasid täna haridus- ja teadusministrile arupärimise „Eesti keele arengukava 2011 – 2017“ elluviimise vahearuandes 2015. aastal valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta. „Uurime kaugel on keele kui elava organismi igapäevase ja pideva  hoolitsemise kohta tehtud 11 ettepaneku täitmine,“ ütles Krista Aru.

Krista Aru sõnul kiirendas arupärimise esitamist Emakeele Seltsi abiesimehe Jüri Valge poolt õigusega tõstatatud küsimus, miks pole moodustatud uut keelenõukogu, mis peaks koos ministeeriumiga koostama juba 1. jaanuarist 2018 rakenduva eesti keele arengukava?

Ministrilt küsitakse kuidas on edenenud ettepanek rakendada keeletehnoloogia saavutusi avalikus halduses, keeleõppes ja haridusvaldkonnas laiemalt. Samuti kui kaugele on jõudnud Eesti Keele Instituudi vene-eesti ja eesti-vene veebis tasuta kättesaadavate sõnaraamatute uuendamine, arvestades et näiteks 60 000 märksõnaga eesti-vene sõnaraamat on valminud 2009. aastal ning sellele tehakse umbes 40 000 päringut päevas.

Vabaerakonna saadikud küsivad kuidas rahvuskaaslaste programmi laiendades saab senisest enam toetada välismaal elavate eesti laste ja noorte hoidmist meie haridus-, keele- ja kultuuriruumis.

Samuti kuidas on korraldatud ja rakendatud eesti keele arendamiseks ja kasutusalade laiendamiseks soovitud keele- ja kultuurikontaktide uurimise ja arendamise ning soome-ugri keelte riiklik programm.

Vabaerakonna saadikud tahavad teada millised tulemused on ministeeriumil ette näidata eesti keele õpetajaks õppimise motivatsiooni suurendamisest noorte hulgas.

Minister peab Riigikogu liikmete küsimustele vastama 20 Riigikogu istungipäeva jooksul.