Seotud inimene: 
Seotud piirkond: 

Meesak: ühinevad vallad on esindatud uue Elva valla valimisliidus

Aasta algusest saadik on grupp aktiivseid ja ühinevate omavalitsuse seniste valimisliitude ja volikogude liikmeid käinud koos ja pidanud plaani. Kokku saamiste eesmärk on olnud moodustada üks ja ühine loodava Elva valla ülene valimisliit. Kolmapäeval, 1. märtsil löödi Puhjas käed ja lepiti kokku ühise valimisliidu loomises. Programmiloome ja nime valimine seisab veel alles ees, kuid põhieesmärk on valitsusvastutuse võtmine loodavas Elva vallas.

"Valimisliidud on tänases olukorras ainuõige tee kohalike huvide eest seismisel ja meie kõigi huvi on korraldada ja ajada Elva valla kui ühise kodukoha asja." ütles valimisliidu Kodukoht Konguta liige ja tänane Konguta vallavolikogu esimees Märt Meesak "Meie läheme neid valimisi võitma ja oleme valmis valitsusvastutust kandma, sest juba täna on tegelikult kõigis ühinevates omavalitsustes valimisliidud võimul" lisas Meesak

"Elva linn ise on juba hea näide, kuidas valimisliidud on head peremehed ning saavad edukalt ja pareminigi hakkama kui erakonnad" pakkus valisimisliidu Elva liige ja tänane Elva linnapea Eva Kams. "Sarnase hea hooga läheme edasi ka loodavas Elva vallas, kus oluline ei ole käsuliin erakonnas, vaid kohapealsete inimeste ühised arusaamad vajalikest otsustest elu paremaks korraldamiseks" täpsustas Kams.

Aktiivgrupis on liikmeid juba täna kõikidest ühinevatest valdadest ja Elva linnast ning kaasa lööma on kõik huvilised oodatud. "Ootame kõiki huvilisi oma kodukoha käekäigu eest hea seisma ja kaasa rääkima" kutsus valimisliit Kodukandi Arengu Eest ja Rõngu vallavalitsuse liige Kristel Laurits endaga huvilistel ühendust võtma. 

Loodavas valimisliidus on ühinemisleping üks põhiline alusdokument programmi koostamisel, kuid kindlasti tullakse välja ka kõiki ühinevaid valdu ja linna puudutavate uuenduslike ideedega. Programmiloome põhieesmärk on ühine ja tugev Elva vald üle valla igas külas ja nurgas. Valimisliidu nime üle otsustakse järgmistel koosolekutel, kus kõigil kaasa tulijatel on võimalus sõna sekka öelda.