Pildi autor: Erik Peinar

Monika Haukanõmm: iga laps Eestis on kuldaväärt ja väärib erilist tähelepanu

Vabaerakond on vastu Riigikogus täna arutluse all olnud seadusemuudatuse ettepanekuga, et riikliku vanemahüvitise saamine siduda lapse arstlikus kontrollis käimise kohustusega. Monika Haukanõmm rõhutas, et vanemahüvitise äravõtmisega seatakse otseselt ohtu ka lapse heaolu, ja kui lapse tervis või heaolu satuvad ohtu, peavad kiiresti ja sihipäraselt sekkuma sotsiaaltöötajad.

Alaealiste ehk kuni 17-aastaste laste arv Eestis väheneb pidevalt: kui 1990. aasta alguses oli lapsi ligi 416 000, siis 2014. aasta alguses vaid ligi 243 600.

Demograafid on hoiatanud, et nn väikesearvulise põlvkonna haripunkt jõuab Eestis kätte 5-7 aasta pärast, siis on meil vähe aktiivses sünnituseas naisi. Selleks, et Eesti rahvastik kestaks jätkusuutlikult on vaja, et Eesti sünniks igal aastal 17-18 000 last, sel juhul saame rääkida nn taastootmisest. Rahvastiku taastootmiseks peaks iga naine sünnitama 2,1 last, kuid praegu sünnib ainult 1,56 last naise kohta. Seega on iga laps meile kulda väärt ning väärib nii pere kui ka riigi erilist tähelepanu.

Kaheldamatul on vanemahüvitis kui üks perepoliitiline toetusmeede suurepärane, toetades lapse sündides ja esimestel aastatel vanemate toimetulekut, kuid see ei ole ainuke põhjus, miks pered otsustavad lapsi saada või mitte. Vanemad vajavad lisaks vanemahüvitisele hoopis enam pikaajalist kindlustunnet ja tasakaalu, mida mõjutab terve rida tegurid - kas lasteaiakoht on tagatud, kas laps saab tegeleda huviharidusega, kas leiab kõrgkooli lõpetamise järel töökoha, kas saab iseseisvalt hakkama, kas leIab elamispinna jne jne.

Lapse tervise eest vastutab lapsevanem mitte perearst, st me ei poolda perearstidele koduvisiitide kohustuse panemist. Eesti demograafiline olukord ei ole kiita, seega Eesti Vabaerakond peab oluliseks avalikku arutelu, kas ja mis moel peaks vanemahüvitise saamise siduma lapsega tervislikus kontrollis käimisega, et kõik sündivad lapsed saavad vajalikku tähelepanu ning kohe, kui peaks tekkima vajadus, ka abi.

Laste tervise, arengu ja turvalisuse järgmine on esmajärjekorras vanemate kohutus. Kui vanemad ei suuda langetada lapse heaolu seisukohast parimaid otsuseid, siis peavad sekkuma perearstid ja sotsiaaltöötajad.

Oleme veendunud, et valdav enamus lapsevanemaid on vastutustundlikud ning tegutsevad lapse parimates huvides. Me ei pea mõistlikuks vanemate täiendavat sundimist ja karistamist, eesmärgiga järjest enam oma sunnimeetmetega suunata vanemate käitumist. Sundimise ja ähvardamise asemel on hoopis vajalikum astuda samme, mis tagavad vanemale võimalused oma kohuseid täita. Näiteks kas lapsega pääseb kiiresti perearsti vastuvõtule, kas elukoha lähedal on perearstipraksis, kas eriarstiabi on kättesaadav jne.

Vanemate käitumist saab karistamise asemel paremini muuta tagades vajalikud taskukohased ja ligipääsetavad teenused ning positiivselt motiveerides.

Vanemahüvitise äravõtmist me ei poolda, sest sellega seatakse otseselt ohtu ka lapse heaolu, sest pere toimetulek halveneb sissetuleku kadumisel veelgi. Kui vanem oma hälbiva käitumisega seab lapse tervise ja heaolu ohtu, peavad kiiresti ja sihipäraselt sekkuma sotsiaaltöötajad.