Ootame koalitsioonilt rohkem demokraatiat ja detsentraliseerimist

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna algatusrühm jõudsid Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni tegevuskava analüüsides järgmistele seisukohtadele:

Demokraatia ja kaasamise peatükis on tagasi lükatud enamus varem sotsiaaldemokraatide demokraatiapaketis väljendatud põhimõtteid. Paljud selle peatüki punktid on deklaratiivsed.
Koalitsiooni kava taastada Riigikogu liikmete kuulumine kohalike omavalitsuste volikogudesse rikub Eestis juurdunud mandaatide ühitamatuse põhimõtet. Topeltmandaadi põhiseaduspärasuse on 2005. aastal kahtluse alla seadnud nii Õiguskantsler kui Vabariigi President, ka Riigikohus ei nõustunud siis topeltmandaadi lubamisega. Näeme topeltmandaadi taastamises kartellierakondade soovi põlistada Riigikogu liikmete, ministrite ja teiste peibutuspartide kasutamine kohalikel valimistel.
Tervitame kohalikes volikogudes opositsiooni õiguste tagamiseks mõeldud meetmeid. Samas juhime tähelepanu, et need meetmed ei ole piisavad – näiteks on võetud Tartu volikogus esindatud opositsioonilistelt valimisliitudelt õigus moodustada fraktsioone.
Koalitsiooni omavalitsusreformi puudutav osa on üldsõnaline. Sealt puudub täielikult Tallinna ja seda ümbritseva regiooni tulevast halduskorraldust puudutav osa. Tallinna juhtimine on muutunud selgeks julgeolekuriskiks, mis vastandab end üha häbematumalt Eesti valitsusele. Tallinn tuleb kiiremas korras detsentraliseerida, muuta linnaosad eraldi omavalitsusteks, välja tuleb töötada pealinna regiooni seadus.
Lisaks sellele oleme mures eelarve tasakaalu, stabiilse ettevõtluskeskkonna ning kodakondsuspoliitika järjepidevuse pärast.

Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna algatusrühm soovivad loodavale koalitsioonile edu ning ootavad esile tõstetud küsimuste lahendamiseks selgeid vastuseid ja avatud dialoogi.