Rene Naptal: Eesti uus eesmärk võiks olla 2 miljonit Eesti kodanikku

Eesti Vabaerakonna Algatusrühma majandustoimkonna liige ning ettevõtja Rene Naptali sõnul vajab Eesti selgeid eesmärke. Üks suur eesmärk võiks olla 2 miljonit Eesti kodanikku.

„Tõsi, selle eesmärgi saavutamine vajab laiapõhjalist arutelu. Viimased 9 aastat on valitsused viljelenud ansipismi, mis on sihipärane rahvastiku vaesustamine kuni väljasuretamiseni. Mis ilus Maarjamaa see on, kus 80000 inimest on SMS laenu sõltuvuses ja neist 14000 omakorda veel laste nimel. Ei kuulatud ei tööandjate manifeste ega töövõtjate pöördumisi. Ka Jääkelder ja Harta on tänaseks ajalugu. Aga eks sellepärast Ansip nüüd tagasi astuski,“ kõneles Naptal.

Naptali sõnul tuleb lõpetada maksudega mängimine. Tuleb selgelt muuta ametnike suhtumist selliseks, et tunnustatakse ja toetatakse väikeettevõtjaid. „Pole normaalne, kui näiteks EAS või PRIA on andnud toetuse ettevõtluse alustamiseks, kuid peagi hakatakse samade asutuste poolt üsnagi kiuslikult vaevu jalad alla saanud ettevõtteid sulgema.“

Naptal kritiseeris ka maksustruktuuris tehtud muudatusi: „Tulumaks on omavalitsuste tuluallikas. Tulumaksu osakaalu vähendamine muude maksude kasuks töötab otseselt regioonidest raha Toompeale pumpamisena, mis on täpselt vastupidine meie eesmärgile elustada regionaalarengut.“

Vabaerakonna Algatusrühma majandustoimkonna ettepanekute kohaselt tuleb lisaks väikeettevõtluskeskkonna arendamisele tunnustada ja edendada ühistulist tegevust. Avatult tuleb leida lahendusi maksusüsteemi restardiks. Peame igapäevaselt meeles pidama, et andes rohkem vabadusi ja vähem keelde, tekib ettevõtlikkus iseenesest.

„Eestlased ei taha olla sotsiaalabist ülalpeetavad. Tahame olla jätkusuutlik ja kasvav rahvas!“ rõhutas Naptal.