Sotsiaalkomisjoni aseesimees Haukanõmm: IRLi tagasimaksete süsteem on diskrimineeriv

Vabaerakondlasest sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul diskrimineerib IRLi algatatud tulumaksu tagasimaksete eelnõu noori ja osalise tööajaga töötajaid, Vabaerakond ei saa sellega nõustuda ja esitas eelnõule muudatusettepanekuid. Reedel esitas Vabaerakond muudatusettepanekuid ka teisele valitsuse maksueelnõule, eesmärgiga peatada aktsiisitõus ja reformida Eesti maksusüsteem.

„Kui tagasimaksete eesmärgiks on palgavaesuse vähendamine, siis ei ole mõistetav, miks ta ei peaks laienema alla 18-aastastele palgavaestele noortele, kes on suures vaesusriskis. Eestis kehtib koolikohustus kuni 9. klassini, mis tähendab, et 16-aastane noor inimene on vaba otsustama, kas ta soovib alustada tööelu, õppida või teha mõlemat korraga. Loomulikult on hea, kui noored jätkavad haridusteed, samas tuleb elus ette olukordi, kus noor on sunnitud enda ja pere elatamiseks õpingud katkestama või neist loobuma ning tööle asuma,“ ütles Monika Haukanõmm.

Haukanõmm kinnitas, et Vabaerakond ei toeta vanuselist diskrimineerimist ja näeb selles võimalikku põhiõiguste riivet. Tema sõnul tagasimaksete süsteem tervikuna on ääretult segane ja kulukas. Nördimust tekitab ka eelnõu autorite soov jätta toetatud isikute ringist välja osalise tööajaga inimesi.

„Eelnõu kohaselt saab tagasimakseid ainult isik, kes töötab täistööajaga. See tähendab, et võlaõiguslike lepingute alusel töötavad ja osalise tööajaga inimesed, näiteks töövõimetuspensionärid ja väikelaste vanemad, on diskrimineeritud samamoodi nagu nooredki,“ lausus Haukanõmm. Vabaerakond esitas muudatusettepanekuid vanusepiiri nihutamiseks 16. eluaastale ning tagasimaksete arvestamiseks mitte täistööaja, vaid miinimumpalga ulatuses maksude maksmise alusel.

Vabaerakonna muudatusettepanekute paketi põhieesmärgiks on maksusüsteemi tervikreform, mis suurendab inimeste sissetulekuid, suunab rohkem raha tarbimisse ega karista edukaid ja ettevõtlikke. Plaan näeb ette tulumaksuvaba miinimumi tõstmist 50 euro võrra iga-aastaselt koos tulumaksumäära tõstmisega samm-sammult. Lõpptulemusena on 2020. aastaks tulumaksuvaba miinimum 400 eurot kuus ja tulumaks 24 protsenti, mis suurendab ligi 85% palgasaajate sissetulekuid ja annab võimaluse langetada julgemalt sotsiaalmaksu ettevõtluse soodustamiseks.

Kontakt: Monika Haukanõmm; monika.haukanõmm@riigikogu.ee
telefon: 56966326

Teate edastas: Sergei Metlev
Vabaerakonna fraktsiooni nõunik

sergei.metlev@riigikogu.ee
telefon: 53359639